Szociális alapszolgáltatás bővítése

Az önkormányzatokat sújtó nehézségek ellenére az orvosi alapellátás mellett, a szociális alapellátás bővítése is napirenden van. A Somogyjádi Mikrotérségi Szociális Társulás elnökével, valamint Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ És "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona intézményvezetőjével előzetesen egyeztettünk, hogy az elvonások ellenére miként tudnánk magasabb szolgáltatást biztosítani, az időskorúak számára. Az ingatlanjaink felújításával megteremtődtek egy olyan nappali ellátási forma személyi és tárgyi feltételei, amely ellátás keretében a házi segítségnyújtáson felül akár 25-30 várdai időskorú is részesülhetne.

Ez az új ellátási forma hétközben 08.00 – 17.00 óráig lenne igénybevehető, lehetőséget biztosít napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatok kialakítására, új ismeretekre. Az újonnan beszerzett orvosi műszerekkel folyamatosan szerveznének az ellátást igénybevevők részére különféle méréseket, szűrővizsgálatokat vendég orvosok bevonásával. A leendő ellátottak körében ingyenes masszázst, idősek tornáját, számítógépes ismeretbővítést, főzéseket, ételbemutatókat speciális programokat terveznek megvalósítani. Az igénybevevők részére napilapok, magazinok állnak majd rendelkezésre. Mindezen felül havi rendszerességgel kirándulásokra kerülne sor az ellátottakkal történt előzetes egyeztetés alapján, melynek keretében szoros kapcsolatot lehetne kialakítani a környező településekkel és a testvértelepülésünkkel Kozármisleny városával.

A szociális alapszolgáltatás nappali ellátási formával történő bővítése csak akkor valósulhat meg, ha legalább 20-30 fő jelentkezik, és ezen alapellátást igénybe kívánja venni. Akik az ellátást igénybe kívánják venni, azok részére részletes tájékoztatót biztosítunk az tervezett programokról és az önkormányzat új szolgáltatásról. A nappali ellátáshoz állami támogatás jár, tehát ezen alapellátást az önkormányzat az ellátottak részére térítésmentesen tudja biztosítani, azaz az ellátás teljesen ingyenes. Kérem az időseket, hogy a 06-82/589-008 telefonszámon 2021. január 29. (péntek) 12óráig jelezzék a hivatal felé az ellátás igénybevételére vonatkozó szándékukat. A jelentkezés önkéntes és ingyenes! Kérem, éljenek a lehetőséggel!

Kategória: 

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió