Örökségünk Somogyország Kincse

Örökségünk Somogyország Kincse PlakettSomogy Megye Közgyűlése négy éve döntött arról, hogy évente egyszer, vízkeresztkor, a megyenapon Örökségünk - Somogyország kincse néven címet adományoz az épített és a természetes környezeti, kulturális értékek, illetve különleges teljesítmények elismerésére, amit magánszemélyek vagy közösségek hoztak létre. Az elismerésből évente legfeljebb tíz adható. Az első évben 9, azt követően 10-10 érték kapta meg a címet, az ezeket ábrázoló aranyozott miniatűrök a Megyeháza Címertermében láthatók.
Az elmúlt évben több mint félszáz javaslat érkezett. A kuratórium közülük választotta ki a közgyűlés elé terjesztett tíz ajánlatot, amelyeket a testület egyhangúlag elfogadott, köztük Szász Endre életművét.

Szász Endre Munkácsy-díjas festőművész életműve (1926-2003)

Szász Endre festőművészA kortárs somogyi képzőművészet kiválósága 1926-ban született Csíkszeredán, de a kaposvári Somssich Pál Gimnáziumban is tanult néhány évig. A Képzőművészeti Főiskolán Szőnyi István tanítványa volt. Rendkívül virtuóz festőtechnikával fordult a képzőművészet felé, s nemcsak idehaza, hanem külföldön is rövid idő alatt az egyik legismertebb festőművészünkké lett.
Életének utolsó két évtizedét Várdán töltötte 2003. augusztus 18-án bekövetkezett haláláig. A világ jelentős nagyvárosaiban rendeztek kiállítást képeiből. Életművét azonban nemcsak festmények, grafikák jelentik, hiszen díszlet-, üveg- és textiltervezőként is ismert volt.
Tevékeny élete során számos kitüntetésben részesült; a Munkácsy-díjas festőművész 1993-ban Somogy megye művészeti díját, 2002-ben Somogyért kitüntető díjat kapott és Várda díszpolgára címmel is elismerték művészetét, munkásságát. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti és középkeresztjét is.

Háttéranyag az Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető díj átadásához

2009. szeptember 5. 17.00 óra Várda
Sárdi Árpád, a Megyei Közgyűlés alelnöke ezekkel a szavakkal adta át a kitüntetést

Kedves Katika, Képviselő Úr, Polgármester Úr, Kedves Vendégek!

Ha Várda, akkor Szász Endre, a világhírű festőóriás, aki Erdélyországból indult és Somogyországban talált végső nyugalomra. Szász Bandi mindig egy biztos pontot keresett. Ezt találta meg hitvesében, Katikában és ezt kínálta neki Várda, ahova Amerikából tért haza.

Hölgyeim és Uraim!

Miért sorolom e momentumokat? Azért, mert a néhány esztendeje halott festőművész életművét Örökségünk Somogyország Kincse kitüntető címmel ismerte el a Somogy Megyei Közgyűlés. Mindig festékfoltos fehér köpenyét ugyan végleg szögre akasztotta, s elköltözött egy égi műterembe, de hagyatéka itt maradt közöttünk.
Bölcs humora is, világlátása, amelyről úgy nyilatkozott, hogy ő is a kozmosz része, egy csodálatos körforgás szereplője, s ha meghal, akkor visszatér a természetbe. 6 éve, mintegy másfél ezres tömeg kísérte utolsó útjára Kaposváron a Keleti temetőben. S ahogy múlnak az évek, talán nemcsak én érzem így, egyre jobban hiányzik. Művészként sokan szerették, de sokan irigyek voltak rá, mert olyan különleges tehetséget kapott a sorstól, amilyet csak kevesek. A legkiválóbbak. Temetésén Kányádi Sanyi bácsi óriásfenyőhöz hasonlította, amelyet amikor kivágtak a munkások, maguk sem gondolták, hogy ilyen nagy.
Azt mondta, legalább 600 évig szeretne élni, mert ennyi idő kell, hogy elmondja, lefesse mindazt, amit érez vagy gondol a világról. Valami különös tűz égett benne, ezért volt nagy dolgokra képes. No meg azért, mert azt vallotta, hogy az élet olyan, mint az úszómedence. Fejest kell ugrani bele, különben nem lehet megtanulni úszni. A harmónia után vágyot mindenben. Kereste a csodát, s nemcsak kereste, meg is valósította. Gondoljunk csak jellegzetes női fejeire, olajfestményeire, grafikáira, általa tervezett ékszereire, kristályaira, textíliáira, bútoraira. S azokra a kiállításaira, amelyekkel határon innen és túl oly sokakat megörvendeztetett. De említhetném rendhagyó rajzóráit is, nyári táboros jelenléteit, tehetségek fiatalok felkarolását.
Örülök, hogy gondolatban minden reggel találkozom vele, hiszen a Megyeháza aulájában látható egyik nagyméretű porcelán képe, amely Somogy történelmét, jellegzetes vonásait idézi. Örülök annak is, hogy több közintézményben, így a megyei kórházban is, és sok somogyi lakásban kerülhetett falra egy-egy szép grafikája, olajképe, de ott vannak porcelán tányérjai, s a még Hollóházán tervezett kávéskészletei is. De büszke vagyok arra is, hogy megkaphatta a Somogyért Kitüntető Címet, a megyei közgyűlés legrangosabb elismerését és Várda község is Díszpolgárává választotta.

Hölgyeim és Uraim!

Nincs más hátra, mint hogy átadjam Katikának és polgármester úrnak e kitüntető címet, amely egy díszoklevéllel, egy sárgaréz táblával, egy plakettel és egy miniatűr képpel jár. Legyenek büszkék arra, hogy Szász Endre neve egybefonódott Várdával, egybefonódott Somogyországgal!

Fotók a kapott képről, oklevélről, plakettről és tábláról

(A nagyításhoz kattintson a kisméretű képek egyikére)

Kategória: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió