XV. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. november

Kedves Várdaiak!

Szinte naponta érkeznek és kerülnek napvilágra újabb és újabb hírek, információk a kormány elképzeléseiről, terveiről, amelyek valamennyiünket érintenek. Az Alkotmány, az oktatás, az egészségügy, a gazdaság, a nyugdíjak tervezett reformjai mellett az államigazgatás, az önkormányzatok is jelentős változások előtt állnak. Felkészítések, tájékoztatók, értekezletek tucatjait szervezték és szervezik, ahol a költségvetés várható alakulásáról, a lakossági ügyintézés reformjairól, a közfoglalkozás átalakulásáról és a többi, az önkormányzatiságot érintő feladatok változásáról kapunk nélkülözhetetlen tájékoztatást, információkat. A felkészítéseken saját érdekünkben egyszerűen muszáj részt vennünk, hogy naprakészek lehessünk. Ez most ebben az időszakban azt is jelenti, hogy többet vagyunk távol, mert egyik felkészítésről a másikra járunk.

A rohamos munkatempó, a rengeteg feladat, az átfogó változások időigénye miatt egyelőre még tervekről, új elképzelésekről, a változtatás szándékáról hallunk csak, de törvények és rendeletek érthető módon lassan születnek.

Ami a mi esetünkben a legfontosabb, az az, hogy kevesebb központi támogatás jut jövőre az önkormányzatoknak és átalakul a közfoglalkoztatás egész rendszere, megszűnik az ?Út a munkához? központi program. Megszűnik az a támogatási forma, amelyikkel bátran éltünk és Várdán immár 22 embernek biztosít munkát és rendszeres jövedelmet. Helyette a Nemzeti Közfoglalkoztatás Programját vezeti be a kormány. Remélem ezzel az új formával is olyan sikeresen élhetünk, és foglalkoztathatunk embereket mint a jelenlegivel. A változásokról folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot, de célzottan és részletesen elsősorban az érintetteket szeretnénk.

Az elkövetkező években lesz igazán jelentősége az ipartelepítésekből befolyó iparűzési adóknak, amelyekre sokmilliós nagyságrendben számolunk és amelyet a kieső központi támogatások ellensúlyozására használhatunk fel.

A Kaposvár irányába utazók láthatják, hogy a Bio-gáz üzem építése felgyorsult, annak ellenére is, hogy megalapozatlan feljelentések vizsgálata miatt többször leállt a munka. A helyi lakosoktól származó feljelentések kivizsgálásán túl vannak a beruházók. Tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy melyik várdai család volt a megalapozatlannak bizonyult feljelentés kitervelője és végrehajtója. Az információ, az ötlet származott Várdáról, magát a feljelentést a házaspár Budapesten élő gyermeke, mint a Zöld Baloldal Párt ügyvezető alelnöke fogalmazta meg és juttatta el a Zöldhatósághoz.

Vélt vagy valós egyéni sérelmek, némi rosszindulat így is okozhat kárt egy nagyobb közösségnek. Elsősorban a munkára váróknak, az olcsóbb gáz- és szennyvízszámlákban reménykedőknek. Kérem, ne kövessék a példájukat! A beruházást amúgy is a hatóság árgus szemmel kíséri, követi, ellenőrzi. Minden jogszerű és törvényes volt és lesz is, a kiadott engedélyeknek megfelelően. Nem kellene ahhoz pont Várdáról segédkezni, hogy minél később induljon a termelés! A feljelentéssel a magam részéről többet nem kívánok foglalkozni, kérem, Önök se tegyék. Vonja le mindenki a maga számára a következtetéseket. A mai Hírlevélben ismételten sok fontos információt, hírt teszünk közzé.

Olvassák figyelmesen!
Üdvözlettel: Varga András Polgármester

Zöldhulladék

Köszönjük a lakosság türelmét és együttműködését a szelektív zöldhulladék összegyűjtésében. A szállításra előkészített zöldhulladéko-kat a jövő hét keddjén, november 30-án elszállítjuk! Kérjük, hogy kora reggel helyezzék ki zsákokban, vagy kötegekben a portájuk elé, hogy zökkenőmentesen elszállíthassuk.

Jövőre már teljesen korszerű zöldhulladék kezelést vezetünk be. Egy (a napokban elbírált) pályázat alapján 95% támogatottságú pályázatot nyertünk mintegy ötmillió forint értékben zöldhulladék háztartási komposztálásra. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy jövő év tavaszára minden várdai háztartás kap egy nagy komposztáló ládát, ahova a szerves zöldhulladékát elhelyezheti, és ezáltal komposztot készíthet magának, vagy a ládákban összegyűjtött faleveleket, kerti hulladékot felajánljuk és elszállítjuk a Bio-gázüzembe alapanyagként. A pályázatról, a technikai lebonyolításról, a lakosság felkészítéséről 2011 első negyedévében részletes tájékoztatást adunk. A pályázattal nyertünk egy aprítógépet is, amellyel a fás szárú növényeket, ágakat tudjuk ?ledarálni?, aprítani további hasznosításra előkészíteni.

Sárfelhordás

Évről-évre ilyenkor állandóan visszatérő probléma, hogy a mezőgazdasági gépek oly mértékben szennyezik az utcák burkolatára felhordott sárral az utcákat, hogy a lakosság jogosan felháborodik. Hiába a járda, a helyi lakosság gyalogos közlekedésre is az utcát használja, így érthető a felháborodás, hogy tiszta cipőben, ruhában jóformán egyik utcán sem lehet ilyenkor végigmenni, de az autók is rendkívül szennyeződnek. A lakossági bejelentések után a Körjegyző Asszony hivatalosan is felhívta a mezőgazdasági vállalkozók figyelmét a problémára és a teendőkre. A körlevelet változtatás nélkül közöljük.

Tisztelt Mezőgazdasági Vállalkozók! Tisztelt Földtulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a mezőgazdasági munkák végzése, illetve a termény betakarítása során az utakra felvitt sár azonnali eltakarításáról a munkát végzőnek kell gondoskodni.
Ami azt jelenti, hogy munkák ideje alatt egy embernek a gépek után folyamatosan kell takarítani az utat. Ezt a munkát ez ideig a vállalkozók, a betakarítást végzők nem végezték el, ami miatt a lakosság panasszal élt a hivatalban.
Felhívom a figyelmüket, hogy az út letakarításáról kötelesek gondoskodni. A már felhordott sarat (pl. Meggyes utca) haladéktalanul letakarítani, a jövőbeni mezőgazdasági munkák végzése esetén pedig takarító személyzetről gondoskodni szükséges.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a szükséges intézkedések megtételét.

Tisztelettel: Laczóné Hardi Márta Körjegyző

A probléma megoldására az alábbi lépéseket tervezzük:

A községi ménistálló bontásából visszamaradó téglatörmelékkel illetve vásárolt zúzottkövel márciusban felújítjuk a Meggyes utca végén kiépített sárrázót. A sárrázót 2003-2004-ben alakítottuk ki a közmunkásokkal, de az évek folyamán a tégla és betontörmelék sárral eltömődött, a sárrázó funkciót jelenlegi állapotában nem tölti be. A felújításhoz kérjük a mezőgazdasági gépekkel rendelkező és a területen gazdálkodók segítségét is.

A ménistállónál keletkező törmeléket illetve a Vámosi-ház tervezett bontásából majdan származó tégla- és cseréptörmeléket szánjuk a sárrázóra, valamint felajánljuk a lakossági bontásból, átalakításból keletkezett építési törmelékek elszállítását is.

Tisztelt Lakosság!

Ezúton értesítem Önöket, hogy 2010. december 2-án (csütörtöki napon) az ügyfélfogadásom elmarad. Helyette 2010. november 29-én (hétfő) 13-19 óra között várom ügyfeleimet.

Megértésüket köszönöm!
Tisztelettel: Fazekas Alíz családgondozó

Hírek

- Több hónapos levelezés, egyeztetés után végre sikerült a bekötőút veszélyes kátyúit a napokban kijavíttatni. Ezzel a kátyúzással legalább a veszélyhelyzet megszűnt. Az út szinte teljes felújításra szorul, amelyet évek óta szorgalmazunk és kérünk! A bekötőút teljes hosszában és a Fő utca is egészen a Szász-kastélyig állami közút. Öt számjegyű közút, ami a jelenlegi állás szerint annyit jelent, hogy felújításban, kaszálásban, hó eltakarításban a közútkezelőnél a rangsor végén van. Így karbantartására a fontosabb útvonalak elsőbbsége miatt már nem jut pénz! Reméljük a Kormány által diktált új szemlélet a Közútkezelő munkájában is érzékelhető lesz a jövőben. A Petőfi utcai földbeszakadásokat, süllyedéseket a szennyvízszolgáltató felé jeleztük. Várjuk a csatornahálózat kivitelezőjét a hibák kijavítására.

- Több száz díszcserjét, gömbtuját, örökzöldet ültettünk ki az elmúlt hónapokban a temetőbe, a templom környékére és az Akác utca elejére. A díszcserjéket beszerzési áron egy kertészettől támogatásként kaptuk. Megérkeztek a megrendelt díszfák is az újszülöttek ligetébe. Szülőkkel egyeztetve kérjük, hogy a családok végezzék el a facsemeték ültetését. Valamennyi fára (a régebben ültetettekre is), új esztétikus táblát helyezünk el, amelyek az időjárás viszontagságait is kibírják. - A Kália Kertészeti Áruháztól virágmagokat kaptunk ajándékba, amelyekből palántákat nevelünk. ?Köszönjük Poldesz László közbenjárását és szervezőmunkáját. Az adomány neki köszönhető.

- Az Ökomenikus Szeretetszolgálat által biztosított Uniós élelmiszercsomagokat házhoz vittük. Az adományozó elvárásainak megfelelően adtuk át, a nyugdíjasoknak, kiskeresetűeknek, a nehéz körülmények között élőknek. Továbbra is fogunk ilyen csomagokra pályázni. Amennyiben folytatódik ez a segélyezési forma, akkor jövőre is számíthatnak ilyen fajta segítségre.

- A napokban kétszer is ülésezik a Képviselő-testület. Az ilyenkor aktuális kötelező napirendeken túl, dönteni fogunk az egyetemisták Bursa Hungarica pályázati támogatásáról, illetve az év-végi programokról is. A rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére is az elmúlt évek gyakorlatát tervezzük követni. Szerényebben ugyan, de a programokat megszervezzük. Az idén sem marad el a gyerekek Mikulás ünnepsége, és a Nyugdíjasok Baráti Találkozóját, egy fehér asztal melletti összejövetelt is megszervezzük. Biztos vagyok abban, hogy a Várda könyv talán legtöbbet nézegetett oldalai a 650-653-as oldalak, ahol a baráti estek fotóin sok-sok kedves ismerőst fedezhettünk fel. Jó visszaemlékezni egy-egy est hangulatára a találkozásokra, beszélgetésekre. Az idén is várjuk a nyugdíjasokat a hasonló hangulatú összejövetelekre.

- Ismét több bejelentés érkezett az Önkormányzathoz szabadon kóborló falusi kutyákról, melyek zavarják (főleg éjjel) a lakosság nyugalmát. Felhívjuk a tisztelt ebtulajdonosok figyelmét, hogy úgy zárják le az udvart vagy a kennelt, hogy kutyájuk éjjel se tudjon a közterületekre kijárni.

Advent Grazban

Az ősz eleji osztrák virágos falvak megtekintésére tervezett kirándulás a programok torlódása miatt elmaradt, ezért a programot jövő májusban fogjuk megszervezni. Most ? ahogy ígértük - december 11-én, szombaton, Grazba, a grazi adventre szervezünk egy egynapos kirándulást. Ezt az utat támogatás nélkül, teljesen önköltséges alapon tudjuk megszervezni. Várda-Graz 300km.

- Indulás 11-én, szombaton kora reggel 530-kor két megállóval Grazba. - Érkezés a városközpontba, a vásár helyszínére kb. 10 órakor. 10-16-ig szabad-program, vásárlás, nézelődés, belvárosi séta idegenvezetővel. / Búzási Éva /.

Kb. 16 órakor indulás haza, út közbeni megállóval, étkezési lehetőséggel. Kb 2130-kor érkezés Várdára. Az út önköltséges, támogatás nélküli ára 4000Ft/fő. Minőségi autóbusszal utazunk, 45 fő jelentkezését tudjuk elfogadni 2010. december 1-ig. Jelentkezni Szijj Máriánál lehet telefonon, vagy személyesen. Az útiköltség egységes, mindenkire (fiatalra-idősre) egyformán vonatkozik.

Kérem, hogy aki a korábbi támogatott (3000 Ft-os) osztrák útra jelentkezett most az új feltételekkel erősítse meg jelentkezését, részvételi szándékát.
A busz kényelmes, de jelentkezéskor kérem kalkulálják be, hogy kissé fárasztó utazás elé nézünk. December 11. szombat munkanap lesz ugyan, de nem tudtunk más időpontban a megbízható autóbuszt és a kedvelt idegenvezetőt együtt biztosítani. December 1-ig a jelentkezéskor 2000 Ft előleget kérünk, az út teljes árát pedig december 10-ig kérjük kiegyenlíteni. Várjuk a szép élményekre fogékony várdaiak jelentkezését!

E-ON programokról

Nagyon sok családnak igen komoly anyagi terhet jelentenek a közüzemi számlák fizetései. Sokan felfigyeltek az E-ON televíziós hirdetéseire és megpróbálnak élni a lehetőségekkel. Bíztatunk mindenkit, aki az E-ON kedvezményeibe belefér, az éljen a felkínált lehetőségekkel.
A BÓNUSZ-kedvezmény azoknak a fogyasztóknak jár, akik a 2010-es évben a számláikat időben kiegyenlítették! Ezek a fogyasztók, ha kérik és jogosultak, 12 hónapon keresztül 10% kedvezményt kapnak. A Bónusz-kedvezményt 2010. november 30-ig lehet kérni, interneten keresztül. Amennyiben Ön még nem kérte és úgy érzi, hogy jogosult rá, kérem, keresse Szijj ???Máriát a Hivatalban és segít Önnek. Egy számlát, melyen a partnerszámuk szerepel, feltétlenül mellékeljenek!
Az E-ON Védendő Fogyasztók Programja a fizetési gondokkal küzdő fogyasztók részére készült. Ebben kizárólag azok a fogyasztók vehetnek részt, akik 2010. október 15-ig védendő fogyasztóként az E-ON nyilvántartásába vett ügyfelei voltak.
Erről az E-ON értesíti a fogyasztókat. Aki értesítést kapott, az mindenképpen éljen a lehetőséggel! Amennyiben kérdésük van, vagy információra van szükségük, forduljanak a Hivatal dolgozóihoz.

Ajándék

A hírek között már említést tettünk arról, hogy az év végi ünnepekre Várda ajándékkal kedveskedik a helyi gyerekeknek, a várdai nyugdíjasoknak.
A falu is kap ajándékot. Több jóérzésű ember a maga módján segíti a településünket. A napokban Karg Ferenc autókereskedő a ?Egy autószalon másik arca? elnevezésű rendezvényén kiállító Zajácz Tamás bőrműves iparművész egy képet ajánlott fel árverésre a várdai templom javára. A programot és a felajánlást is Szász Endre iránti tiszteletük jeléül tették. Köszönjük!
A templom, illetve a ravatalozónk egy másik ajándékot is kapott Tóth Györgyné kaposvári festőművésztől. A festményhez mellékelt levelet közzé teszem. A festményeket a Karácsonyi misén már megcsodálhatják. Köszönjük. A templom tavasszal megújul. Vállalkozói felajánlásként a meglévő pénzeszközök felhasználásával egy vállalkozói csoport felajánlotta segítségét.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hosszú évek óta kötődöm Várdához, ahol gyermekem, Tóth György és családja lakik. A Falu vezetése nagyon sokat tesz azért, hogy ez a település élhető lakóhely legyen. A falu lakóit jól ismerem és tisztelem. Évek óta festek, elsősorban a magam és családom részére. Most készítettem egy képet, amit nagy tisztelettel felajánlok a település polgárai részére. Gondolom, a kápolnában, vagy a ravatalozóban helyet találnak a festménynek.

Tisztelettel:
Tóth Györgyné Kishanti Ilona

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió