XIV. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. október

Kedves Várdaiak!

Az elmúlt héten tartotta ünnepélyes alakuló ülését Várda község képviselő-testülete. A törvényi előírásoknak megfelelően esküt tettek a képviselők, és meghatározták a település fejlődése érdekében végzendő munkájuk tartalmát, fő irányait.
A választók akaratából Várdán gyakorlatilag az elmúlt ciklus képviselő-testülete alakult újjá, ugyanis ismételten a régi-új polgármester és a régi-új képviselők kaptak bizalmat újabb négy évre. A tevékenységünk fő irányát a korábban megfogalmazott 2007-2013 közötti időszakra szóló fejlesztési tervünk, illetve döntően az elmúlt évi Közmeghallgatáson meghatározott feladatok határozzák meg, kiegészítve azokkal az időszerű feladatokkal, amelyek azóta felmerültek és megoldásra várnak. Mindkét dokumentumot a Várda monográfiát szerkesztő Puskás Béla az önkormányzatiság meghatározó dokumentumának minősítette és a Várda monográfiában közzé tette. Ezáltal a képviselő-testület tervei a lehető legszélesebb nyilvánosságot kapták, bárki által megismerhetők. Természetesen a feladatokat az ez évi falugyűlésen, a Közmeghallgatáson újra értelmezzük, számbavesszük. A folyamatosságot szem előtt tartva, de a megújulásra, az aktuálisan felmerült kérdésekre válaszolva a testület a meglévő struktúrát bővítette. Egy új Ifjúsági Szabadidős Ügyek bizottságát hoztunk létre annak érdekében, hogy erre a területre is megfelelő figyelmet fordítsunk, jó megoldásokat találjunk.
Bízom abban, hogy az előttünk álló újabb önkormányzati ciklus egy sikeres, eredményeket felmutató, a közös gyarapodásról és boldogulásról, illetve a lokálpatriótus magas szintjéről, egy kulturált, összefogó faluközösségről szól majd.

Ehhez kívánok valamennyiünknek jó munkát, optimizmust, egészséget, türelmet és sok mosolyt!
Üdvözlettel: Varga András

Alakuló ülés

A Képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján az alábbi személyi döntéseket hozta. Ismételten Üst Attilát választotta meg alpolgármesternek, Tóth Györgyöt az Ügyrendi Bizottság vezetőjének, (tagjai Horváthné Bank Beáta és Szabó István) illetve az újonnan létrehozott Ifjúsági Szabadidős ügyekkel foglalkozó bizottság vezetőjének Szabó Istvánt (tagjai Horváthné Bank Beáta és Miszi Sándor, mint külsős tag). A bizottságok hamarosan elkészítik munka- és feladatterveiket.

?Virágos Magyarországért?

Virágos Magyarországért 2010. Különdíj VárdaAz egyik korábbi Hírlevélben részletesen beszámoltam az országos zsűri várdai látogatásáról, ami igen alaposra, részletesre sikerült. Ezzel együtt az országos díjkiosztón Palóznak nyerte a fődíjat. Nem versenyezhetünk egy Balaton-parti üdülőhellyel, ahol évente tízesével épülnek a kőből, fából nádtetővel ellátott igényes nyaralók, és a természeti környezete a Balaton miatt páratlan. Az országos második hely, azt gondolom, igen fényes siker!
A szervező bizottság elnöke, ott, ország-világ előtt kiemelte, hogy önmagában is páratlan eredmény az, hogy évről évre a legjobbak közé tudunk kerülni és csak egy hajszál választotta el Várdát a legnagyobb sikertől, annak ellenére, hogy a társközségi helyzete eleve egy hátrányos állapot. Hévízzel együtt kaptuk a Szervező Bizottság elnökének elismerését.
Bizonyára olvasták már a sajtóban, hogy Kaposvár és Nagyatád mellett Balatonszárszó és Balatonföldvár, illetve Kisbajom és Várda kapott csak díjat Somogyból az országos díjátadón. Köszönöm minden közreműködő munkáját, amivel ezt a szép sikert elérhettük!
A legmelegebb gratulációt a balatonfüredi ünnepségen Bálint Gyuri bácsitól, a díszvendégtől kaptam. Bálint Gazda szinte minden illusztrís vendégnek bemutatott és büszkélkedett Várdával, mint egyik kedvenc falujával. Így hívta meg a várdaiakat falujába Lipótra, a tavalyi győztes és európai aranyérmes település polgármestere Tóth József Úr, aki a híres ?lipóti pékség? tulajdonosa is egyben.

Temetői viráglopások

Sajnálatos dolog, hogy szembesülnünk kellett azzal a ténnyel, hogy virágokat loptak a várdai temetőből. Maga a lopás ténye önmagában is bűn, pláne temetőből lopni, az végképp megbocsáthatatlan gonosz cselekedet.
Hiába figyeltünk és próbáltunk éberek lenni, most amikor a Mindenszentek előtti időszakban három síremlék is készült, három különböző sírköves vállalkozó kivitelezésében. A nagykapu így szinte folyamatosan nyitva volt a szállítások, a sírkövesek tevékenysége miatt.
A tolvajok az autójukkal elálltak a temető hátsó részén, a díszbokrok takarásában. A nagyobb értékeket is hátul, a ravatalozó környékén levő sírokról tulajdonították el.
Sajnáljuk a történteket és minden jóérzésű ember megveti, elítéli a gonosztevőket. A kárt szenvedett hozzátartozókat az Önkormányzat kár-pótolja. Tar Zsolt jutai virágkertészete, a község régi és megbízható partnere kedvezményesen, az ellopott cserepes krizantémokkal egyenértékű virágokkal segíti az Önkormányzatot. Az ellopott virágokat folyamatosan pótoljuk, azokat a hozzátartozóknak részben már átadtuk. Kérem, hogy minden megkárosított lakótársunk jelezze a Hivatalban Bekné Margitnak, vagy a falugondnoknak, vagy a polgármesternek illetve Bogyai Lajosnak a károkozás tényét.
A temetőkapukat szigorúan zárjuk. A nagykapun az eset óta csak bejelentkezett, az adatait átadó sírköves vállalkozók mehetnek be. Minden, a temetőben dolgozó, áramot illetve vizet használó vállalkozótól síronként egyszeri 2500 Ft temetőhasználati díjat kérünk. Kérem, hogy a megrendelők ezt vegyék számításba és a sírkövest erre figyelmeztessék. Nem a megrendelőtől, hanem a vállalkozóktól kérjük a hozzájárulást.
A Mindenszentek, Halottak Napja elmúltával a temetőben nyitvatartási rendet vezetünk be. Addig (november 5-ig) csak a nagykapukat zárjuk. A megnövekedett vendégforgalom, a hozzátartozók folyama-tos érkezése miatt az emlékezőket most nem kívánjuk korlátozni. A ravatalozót és a bejárati kapukat a következő időszakban megvilágítjuk, a településőr és a polgárőrök fokozott figyelő szolgálatát, éberségét kérjük. Kérjük, legyenek Önök is éberek, körültekintőek, elsősorban a soha nem látott és zavartan viselkedő idegenekkel szemben. Ugyanis tény, hogy a temetői lopásokat szinte mindig az utazó bűnözők követik el.
Miután autó ezentúl csak igazolt körülmények között mehet be a temetőbe, további lopásoktól véleményem szerint nem kell tartani. Kérem Önöket, ez a sajnálatos esemény ne riassza el a korábban megszokott megemlékezéseiktől. Helyezzék el ugyanúgy virágaikat, gyújtsanak gyertyát, mécsest, mint ahogy addig tették.

Várda segít

A vörösiszap-katasztrófa károsultjainak megsegítésére számtalan lehetősége és eszköze van minden magyar állampolgárnak. Országos akciók szerveződtek, segélyszámlákat nyitottak, telefonos segélyhívó-vonalak működnek, stb., stb.
Somogy megye közgyűlése az ?Akinek a szíve ép, aggódik a másikért? jelszó jegyében adakozásra kéri a megye lakosságát. Támogatását, szolidaritásának kinyilvánítását ki-ki a maga módján eldöntheti és lehetőségéhez mérten támogathatja a károsultakat.

Várda község az eddigiekben már többször kinyilvánította együttérzését, segítőkészsé-gét más bajbajutottak esetében is. Örökbe fogadtunk egy Sri-Lankai árvát, az árvaházi költségeit egy éven át rendszeresen fizettük. Anyagilag segítettük Huszár Gábor családját Makón, akiknek a Maros árvize tönkretette az életüket, stb. A képviselő-testület úgy döntött, hogy Várda most is segíteni fog egy kolontári családon. Olyan bajba jutott családon, akit a kolontári polgármester úr jelöl ki.

Csatlakozva a várdai katolikus hívek kezdeményezéséhez, akik elsőként a községi gyűjtés gondolatát felvetették, támogatjuk, hogy Várda község mint faluközösség, egy kijelölt család részére érzékelhető emberbaráti segítséget adjon pénzadomány formájában. A következő két hétben lehetősége lesz minden várdai lakosnak, hogy várdai polgárként hozzájáruljon a község adományához. Többen javasolták, hogy az anyagi segítség mellett tartós élelmiszer-csomaggal is segítsünk, ugyanis várható, hogy október végén ? egy újabb sikeres pályázatnak köszönhetően ? ismételten úniós segélycsomagokat adhatunk át a várdai időseknek, egyedülállóknak, nagycsaládosoknak. Felvetődött, hogy azok a várdai lakosok, akik az adományozó előírásai, elvárásai alapján segélycsomagot kapnak ? a csomag tartalmából is adakozhatnának.

A legújabb információk alapján a segítségnek ezt a formáját a katasztrófavédelem szakemberei nem igénylik, ugyanis rengeteg élelmiszer érkezik és újabb kérdést vet fel az élelmiszersegélyek igazságos elosztása. Ezért a katasztrófaelhárításban érintettek a készpénzsegélyt favorizálják. Aki tud, kérem, így segítsen. A segítségre kijelölt családot gyermekeikkel és barátaikkal együtt (10-15 főt) várdai nyaralásra hívunk a nyáron.

Emlékliget

- Október 23-ra, a Nemzeti Ünnepre megújul a Köbl József mártírsága tiszteletére emelt kopjafa környezete. Virágosítottunk, illetve új díszcserjék kerülnek kiültetésre. Jekl Péter volt az ötletadója, illetve a fő szervezője annak, hogy a kopjafa mellé egy zászlórúd kerülhetett felállításra. A zászlórúd kivitelezésében Mustos József és Samu Gyula segédkezett. Felállításában: Szabó István, Szabó Bence, Szabó Annamária, Felde Szabolcs, Felde Gyula, Géczi Dávid és Péter Zoltán működött közre. Köszönet a közmunkásoknak is a rúd előkészítésében, festésében végzett munkájukért!
A kopjafa környezetével együtt megújul a mögötte kialakított emlékliget is. Az elszáradt, illetve sérült fákat kicseréljük, új, időtálló réztáblákat helyezünk el a régi, megkopottak helyén és az idén született két várdai lakótársunknak is emlékfát ültetnek szüleik. A liget megújítását egy novemberi családi nap keretében tervezzük.

Meghívó

Magyar 56-os felkelés zászlóTisztelettel meghívjuk Önöket október 22-én pénteken, 16.30?kor a Faluházban tartandó ünnepi műsorra. Közreműködnek az Illyés Gyula Általános Iskola tanulói. Az ünnepi műsort követően koszorúzási ünnepség, gyertyagyújtás a kopjafánál (utazás a falubusszal).

Szeretettel várjuk!

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió