VI. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. április

Kedves Várdaiak!

Az elmúlt időszak sem volt szürke és eseménytelen. A jó idő beköszöntével eljött a dologidő. Szinte mindenki a kertjében, a portáján, a gazdálkodók a határban serénykedtek, kihasználva a jó időt, ki-ki az aktuális feladatait végezte. A közterületeken is próbáltuk felvenni a versenyt az idővel, a bolondgomba módjára növő fűvel, próbáltuk elérni azt, hogy a falukép továbbra is a megszokott, a Várdára jellemző ápolt és gondozott legyen. Alig győzzük a versenyfutást a természettel, de úgy gondolom, kisebb-nagyobb zökkenőkkel, de tartjuk a lépést. Tudtuk biztosítani azt, hogy a településünk nem egy elhanyagolt, gazdátlan, magára hagyott falu képzetét kelti. Köszönjük azon portatulajdonosok fáradozásait, akik nem csak a saját portájukra, hanem a portájuk előtti közterületre is gondot fordítanak!
Nem véletlenül kezdtem a mai Hírlevelet a szorgos kezű, gondos, serénykedő ember középpontba állításával, mert ma döntően a munkával, a porták, közterületek tennivalóival, az ezzel kapcsolatos feladatok értelmezésével foglalkozunk. Hírértékű információkat szeretnénk megosztani az olvasókkal a közmunkáról, a közmunkásokról, a bérkaszálásról, az árkok tisztításáról, a virágosításról, stb. ? ami időszerű és aktuális. Ráadásul soha nem árt arról beszélni, hogy egy olyan faluközösségben, ahol a lakók gondot fordítanak saját környezetükre, a kulturált együttélés szabályai és elve alapján kinek-kinek vannak elvárásai, de ezzel együtt vannak feladatai és kötelezettségei is.
Ajánlom figyelmükbe a mai Hírlevelet, amelyben az aktuális hírek mellett másra is kitérünk.

Üdvözlettel: Varga András

Közmunka

Az ország legnagyobb gondja a létbizonytalanság, a munkanélküliség, az anyagi biztonság hiánya. Mindez magával hozta az egészség romlástól kezdve az emberi kapcsolatok romlásán keresztül sok-sok más negatív jelenség felerősödését is. Olyanokét, amelyek korábban ilyen szembetűnően nem voltak jellemzőek. Az italozástól, az ingerültségtől, az irigységtől kezdve sok minden másig. A szólásmondást, hogy a ?rossz szomszédság török átok? ismerjük, ezzel tisztában vagyunk, de emberemlékezet óta nem fordult elő Várdán, hogy az egymással szembeni feszültségek, a szomszédok vitái odáig fajuljanak, hogy rendőröknek kellett rendet tenniük. Senkinek sem egyszerű az élete. Mindenki nehezebben él, és mindenki boldogulni akar. Vannak, akiknek ez egyszerűbben sikerül, szerencsés családi háttérrel vagy szorgalommal, tehetséggel nekik jobban megy. Akinek nincs munkája, más lehetősége, annak közmunkásként segítünk. Különféle pályázatokon, állami támogatással jelenleg is 16 fő dolgozik közmunkában Várdán.

Velük, az Ő munkájukkal értük el azt, hogy már országosan is jegyzik, értékelik a várdai faluképet. A napi hat órás munkaidőben havi nettó 45.800 forintért szinte állandóan kaszáló közmunkásokat kérem, ne irigyeljék. Nincs attól szomorúbb, mint amikor olyanok alkotnak negatív véleményt, akik ennyi pénzért le sem hajolnának!

Természetesen van, amikor jogos a kritika. Nekünk is vannak gondjaink esetenként az életmóddal, sokszor a végzett munkával is, de összességében nagyon sokat köszönhet a várdai falukép a közmunkásoknak. Nem vagyunk egyformák. Van olyan közmunkás is, akinek az elmúlt 8 évben nem volt más munkahelye, mint a közmunka. Vagy beletörődtek, hogy reménytelen eset állást szerezniük, vagy megelégednek azzal, amit itt helyben keresnek. Nekik is élni, boldogulni kell. ?Európába, de mindahányan!? ? emlékezhetünk még Csengei Dénes költő klasszikus szavaira. Több türelmet, megértést, empátiát kérünk mindenkitől a véleményformálásban.

Idetartozó hír, hogy hétvégeken a jövőben nem engedélyezzük az önkormányzati gépek, berendezések kölcsönzését egyik közmunkás számára sem! A bérkaszálást, bérmunkát csak munkanapokon munkaidő után, a megállapodott bérkaszálási díj megfizetése után lesz végezhető. Bérkaszálást, csak a szociálisan rászorultak ? egyedülállók, idősek, betegek - kérésére, külön megállapodás alapján végzünk, és kizárólag az önkormányzati feladatok elvégzése után. Tisztelettel kérem a lakosságot, hogy lehetőleg családon belül oldják meg a feladatokat, mert szeretnénk tiszta viszonyokat, átlátható rendszert kialakítani ezen a területen is.

- A tiszta átlátható viszonyokra más területeken is törekszünk. Tisztelettel közhírré tesszük, hogy a híresztelésekkel ellentétben, egyetlen családnak sem tudjuk átvállalni a közüzemi számláinak kifizetését. A közmunkások mellett a szociális járulékok, segélyek kérdése az, amelyről szinte mindenkinek van véleménye. Sajnálatos, hogy egyesek sokszor nem a valóságnak megfelelő információk alapján alkotnak véleményt a szociális juttatásokról és így holtbiztosnak vélt, de valójában hamis hírek terjengnek mások helyett kifizetett villany-, gáz- vagy vízszámlákról. Szeretném most mindenki számára egyértelműen világossá tenni, hogy senki helyett nem fizetünk ki, vagy fizettünk ki vagy vállaltunk át villany-, vagy gázszámla kifizetést! Nem is fogjuk. A nehéz helyzetbe került családok számára az állam a közüzemi terhek enyhítésére vezette be a lakásfenntartási támogatás rendszerét. Ezt a támogatást jogosultság esetén ilyen esetekre biztosítja az állam.

A segélyeket nem a felelőtlenül eladósodott emberek megsegítésére, hanem az önhibáján kívül átmenetileg nehéz helyzetbe került egyes lakótársaink megsegítésére adjuk. Váratlan baleset, haláleset, természeti kár, stb. A felelőtlenül eladósodó, meggondolatlanul költekező polgárok ilyen fajta segítségre az Önkormányzattól nem számíthatnak. Ezen az alapon ugyanis, akár az egész falu igényelhetne segélyt. Akinek tudtunk szociális kölcsönnel, vagy egyéb más formában segítettünk. Az igazságosság és az egyenlő mércével történő mérlegelés elve alapján több kérelmet már elutasítottunk! Nem járható az az út, hogy az életmódjuk miatt eladósodottakat az Önkormányzat folyamatosan kisegíti. Mindenkinek saját felelőssége az, hogy a meglévő lehetőségeivel hogyan él, gazdálkodik, az anyagi javait mire fordítja, de a meggondolatlan költekezésnek, hitelfelvételnek ára van!

- Megkezdtük a vízelvezető árkok tisztítását. Elsőként az Akác utcában a Faluház melletti árok tisztítását végezzük el, majd ezt követően a Meggyes utca következik. Szeretném felhívni a portatulajdonosok figyelmét, hogy minden gazda kötelessége a portája előtti közterületet gondozni, a vízelvezetőket is karbantartani. Az egyedülálló, idős, beteg emberek helyett a munkálatokat elvégezzük, de a többi helyeken igényt tartunk a tulajdonosok munkájára is. A Meggyes utca után a Kiss utcai vízelvezetőket is kitisztítjuk.

- Lassan végzünk a temetői munkálatokkal is. A főbejárat mögötti utat elegyengettük, hamarosan megszűnik a dombos, hepehupás rész. A területet elgereblyézzük és füvesítjük. A mostani munkálatok következtében átmenetileg kevésbé szép és pázsitos a bevezető út, de idővel, ha a fű ismét kinő, egyenletes, gondozott úton járhatunk ismét. A régi, veszélyesen megdőlt sírokat helyreállítottuk, a parkolót is alakítjuk, elegyengetjük. Kialakult a kerítés előtti virágágyás, ahova ajándékba kapott virágokat ültettünk. Köszönjük Szijj Ferencné, Bogyai Lajosné, Jurics Józsefné, Teglovics Gézáné, Üst Lászlóné adományait. Továbbra is szívesen fogadunk virágpalántákat.

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Kaposvár városhoz és a környező településekhez hasonlóan önkormányzatunk is rendeletet alkotott az ebek kötelező mikrochipezésére. A tartós, egyedi azonosítóval való ellátáshoz azért csatlakoztunk, mert egy sikeres pályázatnak köszönhetően az idén ingyen beültetik az azonosítót!

Az azonosítók, a mikrochipek beültetésére az ebek 2010. évi kötelező veszettség elleni oltásának időpontjában kerül sor.
A belső faluban május 3-án (hétfőn) 9 órától 11 óráig. Az oltást dr. Papp Mária végzi, Újtelepen május 7-én 14 órától dr. Solymosi Ferenc végzi.

Az alábbiakban közöljük az állatorvosi tájékoztatót:

Az oltás díja: 3200 -Ft, azaz háromezer-kettőszáz forint, mely tartalmazza a vakcina, a féreghajtó, a biléta, az első alkalommal kiadott sorszámozott oltási könyv árát, valamint az állatorvos által befizetendő igazgatásszolgáltatási díjat. Kérek minden kutyatulajdonost, hogy aki kapott a tavalyi évben kék színű oltási könyvet, okvetlenül hozza magával, mert a pótlás díja 1000 -Ft.
Az oltással egyidőben sor kerül az ebek tartós egyedi azonosíthatóságát biztosító megjelölés /mikrochip/ elhelyezésére, mely a tulajdonos részére ingyenes. Ezt egy, az oltási tűnél kissé vastagabb tűvel helyezzük a bőr alá, mely utána egy speciális műszerrel leolvasható számsort tartalmaz, melynek alapján az országos adatbázisból bármikor lekérdezhetőek a kutya adatai.
Mivel az a tű egy kissé vastagabb, behelyezése pontosabb munkát igényel, ezért kérem, hogy kutyáikat pórázon, szájkosárral szíveskedjen felvezetni olyan személy, aki megfelelően rögzíteni tudja. Az adatok pontos leírása kissé több időt vesz igénybe, mint a korábbi oltások esetében, ezért kérem szíves türelmüket és azt, hogy lehetőleg a megadott időpontban hozzák a kutyájukat oltásra. Természetesen lehetőség van arra, hogy elfoglaltság esetén más időpontban hozzák oltásra a kutyát, ebben az esetben lehet, hogy több lesz a várakozási idő.
Ez az egyedi azonosító rendszer abban az esetben tud megfelelően működni, ha Önök minden esetben bejelentik az adatok bármelyikében való változást. Ennek az adatnak az adminisztrációs költsége: az Önkormányzatnál 200 -Ft+ÁFA.
A 2010. december 31 -ig megjelölt kutyákra a fenti feltételek alkalmazhatóak, utána a tulajdonos saját költségén köteles megjelöltetni kutyáját. Kérem a Tisztelt Ebtulajdonosokat, hogy éljenek az ingyenes megjelölés lehetőségével, melyre a Kaposvári kistérség támogatása ad lehetőséget, mert később ez díjtételes lesz.

Hírek

- Megkezdődött a ?Falusi iskola? program. A héten 30 kaposvári kisiskolás tanul, nyaral Várdán. Kérem, fogadják őket kedves vendégként, ugyanolyan kedvességgel, mint korábban. Többször kirándulnak, sétálnak a településen, segítsék Őket. A gyerekek öröme, a gyerekzsivaj jót tesz a településünk közérzetének is.

- Hagyományosan ?Madarak és Fák Napja? kistérségi programot szervezünk május 8-án szombaton délután. Kb. 200 vendéget, 100-150 általános iskolást várunk a kaposvári kistérségből ezen a napon Várdára. A Faluházban és környezetében, valamint a belső faluban tervezett eseményre érdekes programokat állítottunk össze. Lesz solymász bemutató, madárkiállítás, akadályverseny és ismét országosan ismert rangos vendégeket invitálunk Várdára.

Többek között Erdei ?Madár? Zsoltot, aki a napokban érkezett vissza Magyarországra. A rendezvényhez kérjük a helyi fiatalok, közép- és főiskolások segítségét is! Házigazdaként ismételten a csapatok vezetését, segítését kérjük tőlük. Munkájukat egyen pólóval köszönjük meg. Jelentkezni Szijj Máriánál lehet. Versenyen kívül, az akadályversenyen szívesen látnánk tisztán várdai gyerekekből álló csapatot is. 8 fő jelentkezését várjuk!

- A ?Madarak és Fák Napja? kistérségi rendezvényen helyezzük el a Madárbarát Mintakertben ? az elmúlt években Várdán faragott faszobrokat.

- Megváltozik a könyvtár nyitva tartása. Ezentúl csütörtökönként 16-18 óra között várja az olvasni vágyókat Szijj Mária.

- A közeljövőben megújítjuk a gémes kút melletti hajdani falusi életet idéző ?Zsánerképet?, és terveink szerint új utcabútorok is készülnek.

- A májusi fagyokat követően ültetjük ki a közterületekre az egynyári virágokat. A virágok szezonja előtt Május 7-én pénteken délután 16 órától Tar Zsolt jutai virágkertészete ?Virágvásárt? szervez az orvosi rendelő előtti parkban. Muskátli és balkonvirágok, illetve egynyári virágok közül vásárolhatnak az érdeklődők. Szeretettel várjuk a lakosságot!

- A Hírlevélben meghirdetett Jókai u. 136. számú családi házat /Samu Imréné egykori háza/ a képviselő-testület döntése alapján értékesítettük. Az ingatlant Üst Roland vásárolhatja meg, akinek a személye és ajánlata minden tekintetben megfelelt az előzetes várakozásoknak.

A Petőfi utca 172. alatti ingatlan eladására /néhai Vámosi Gyula tulajdona/ hagyatéki eljárás befejeztével kerülhet sor. Az ingatlanra előszerződést kötöttünk, telekként értékesíteni szeretnénk.

- Az előző Hírlevélben már említést tettünk a várdai diákok versmondásban elért sikereiről. Azóta tovább halmozták a sikereket, elismeréseket. A Költészet Napja tiszteletére rendezett kistérségi szavalóverseny Nagyberkiben rendezett döntőjében Üst Martina első helyezést ért el a válogatott mezőnyben. Gratulálunk.

Somogyfajszon a József Attila emlékver-senyen a Falugondnoki szolgálat hagyományos seregszemléjén valamennyi várdai diák különdíjban részesült.

- Hamarosan írunk a kirándulásokról. A gyugyi búcsúi programot kiegészítjük azzal, hogy 15-én ebéd után indulunk és első állomásunk Buzsák lesz. Megtekintjük a tájházat és a települést, ezt követően megyünk tovább Gyugyra. Itt a csoport egyik része részt vesz az ünnepségen, az ünnepi istentiszteleten, a másik felének pedig egy szőlőskislaki pincészetben borkóstolót szervezünk. A közösen elfogyasztott vacsora után együtt indulunk haza. Várdára várhatóan este 1930-kor érkezünk. Az út ára 300 Ft, borkóstolóval 800 Ft. Jelentkezéseket még elfogadunk!

Figyelem!

Trükkös tolvajbandát fülelt le a rendőrség a napokban. A bűnözök Várdán is jártak, és minden bizonnyal itt is hasonló akcióra készültek. A Kiss utca végén kiszállt egy figyelő ember, amíg a társai bevetésre készülődtek. Ez tűnt fel a lakosságnak, pontosabban László
Sándornak, aki azonnal szólt az Önkormányzatra, így a településőr és a polgárőrök pillanatok alatt a helyszínre siettek. Az udvarias érdeklődés után, a rendszámot bediktálták a rendőrségnek. Ezt látva az idegenek sietve elmenekültek. A rendszám alapján kapták el a rendőrök a héthatáron át, többek között az Alsóbogát és Geszti közötti földúton is menekülő tolvajbandát, Somogygesztiben.
Utólag kiderült, hogy a zalai illetőségű trükkös tolvajok Nagyatád környékén garázdálkodtak korábban. Köszönet az éberségért László Sándornak, a gyors reagálásért Miszi Sándor településőrnek, a polgárőröknek, döntően Ugrósdy Péternek, valamint Tomics Sándornak és kollégáinak.
Szinte napi gyakorisággal lépésben közlekedő autókkal járják településünket ingatlanvásárlási szándékkel különféle alakok. Tisztességes és tisztességtelen emberek is. Kérem legyenek éberek! Ha tehetik, jegyezzék fel a rendszámokat és a gyanús eseteket azonnal jelezzék az Önkormányzatnak vagy a településőrnek, illetve a KMB-csoport vezetőjének, Tomics Sándornak. Köszönjük!

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió