IV. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2011. május

Kedves Várdaiak!

Az újságolvasó, híreket naprakészen követő emberek számára nem újdonság az, hogy sok minden más mellett az Önkormányzatok helyzete is jelentősen megnehezedett. Nincs pénz, illetve egyre kevesebb pénz jut a normatív támogatásokra. A feladatok maradtak, a finanszírozás pedig még a szinten tartást sem biztosítja. Nincs pénz a közmunka támogatására ? illetve feleannyi költségvetési pénz jut csak rá, - mint egy évvel ezelőtt.
Ennek az is a következménye, hogy feleannyi közmunkást alkalmazhatunk csak, mint a korábbi években és azokat is mindössze napi 4 órában. Az élet szinte minden területéről hosszasan lehetne sorolni a problémákat, nehézségeket, de biztos vagyok abban, hogy ezeket Önök is saját bőrükön érzik és tapasztalják. Megváltoztak a körülmények, megnehezedett az élet így az eddigiektől eltérő új, vagy más megoldásokat kell találnunk az Önkormányzat túlélésére.
Túlélést említek, mert az eldöntött tény, hogy az önkormányzatok helyzetét, további sorsát úgynevezett ?sarkalatos? törvényben fogja tárgyalni ez év őszén az Országgyűlés, ami az előjelek alapján alapvetően megváltoztatja a helyi közigazgatás eddig kialakult formáját. Az biztos már, hogy járások alakulnak, így várhatóan a helyi feladatok nagy részét elveszik a helyi önkormányzatoktól. Hallhattunk híreket a kistelepülések önkormányzatainak megszűnésétől kezdve az elöljárók ismételt visszaállításáig sok mindenről, de biztosat csak a törvény elfogadása után tudhatunk!
Addig az a feladatunk, hogy a lehetőségekhez képest pénztelenül, de lehetőleg az eddig megszokott szinten működhessenek továbbra is a közszolgáltatások Várdán. Ez komoly kihívás, ami egyáltalán nem egyszerű feladat, de erre törekszünk. A mai Hírlevélben a negatív hangulatú hírek mellett azért több pozitív, derűlátásra okot adó hírrel is szolgálunk.

Olvassák figyelmesen!
Üdvözlettel: Varga András

Hírek

- Rendeződött egy környezetvédelmi pályázatunk sorsa, így hétfőtől házhoz szállítjuk a komposztáló ládákat. A ládák mellé használati utasítást ? rövid ismertetőt is ? adunk, valamint egy szerződést kérünk aláírni minden érintett portatulajdonossal. A ládákat ingyen helyezzük ki a sikeres pályázatnak köszönhetően, de a portatulajdonosok felelőssége a ládák rendeltetésszerű használata, állagának megvédése.
A komposztálás népszerűsítése mára országos programmá vált. Egyre több környezetvédelmet érintő pályázatnál már feltételül szabják, vagy előnyt biztosítanak a házi komposztálás bevezetésének. Többek között a Virágos Magyarország környezetszépítő verseny kiírása is tartalmazza a komposztálást, mint alapvető feltételt. A versenybe idén is benevezett Várda.

Te-Szedd

- A magyar kormány civil szervezetek összefogásával 2011. május 21-én, szombaton, TE-SZEDD elnevezésű országos hulladékgyűjtési akciót szervez. Célja, hogy egyetlen nap alatt a lehető legtöbb szeméttől tisztítsuk meg az egész országot. Kérjük Önöket, jelentkezzenek, vegyenek részt a programon, tisztítsuk meg együtt településünket! Szerencsére településünkre nem a szemetes falukép a jellemző. Folyamatosan szedjük, szedetjük az utak mentén is a szemetet. Így a lakott területre egyáltalán nem jellemző a szemét. A falu határában gyakran megfordulók viszont jelezték, hogy pl. a várdai patak mellett a Hársfa u. meghosszabbításaként levő dűlőút mellett elszórva pár zsáknyi szemét, hulladék található. Ide, erre a területre szervezünk szombaton (21-én) az országos akcióhoz csatlakozva szemétgyűjtő akciót. Tisztelettel kérem a község rendszerető polgárait, főleg a fiatalokat, hogy a kormány által meghirdetett országos akció várdai rendezvényébe kapcsolódjanak be.
Találkozzunk szombaton 9 órakor az orvosi rendelő előtt, alkalmi, a szemétszedéshez illő ruházatban és szedjük össze együtt azt az 5-6 zsáknyi szemetet, ami szennyezi a környezetet. A résztvevőkre meglepetés vár!

Jogerős az ítélet

- Az idei év első (januári) Hírlevelében tájékoztattam Önöket a Kaposvári Városi Bíróság ítéletéről, amellyel egy közel négy éves nyomozati és vádelőkészítési időszakot zártak le. A Városi Bíróság ítéletében a Várdai Polgármesteri Hivatal egykori adóügyesét, pénztárosát bűnösnek mondta ki sikkasztás és a vele együtt járó különféle más bűnügyekben. A Városi Bíróság a korábban Lakatos Árpádné nevet viselő, és azt időközben Gál Gyöngyire megváltoztató vádlottat 2 év felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve az ??Önkormányzatnak 2001 évtől folyamatosan okozott négymillió-kilencvenezer forintos kár, illetve az egymillió - négyszázezer forintos per és igazságügyi költség megfizetésére kötelezte. Az ítélet akkor még nem vált jogerőssé, mivel a védelem felmentésért, az ügyész pedig súlyosbításért fellebbezett.
Az elmúlt hetekben megtartott fellebbviteli tárgyaláson a Somogy Megyei Bíróság, mint másodfokú hatóság megalapozottnak és minden tekintetben szakszerűnek ítélte és helyben hagyta az első fokú Bíróság ítéletét. Lakatosnét immár jogerősen bűnösnek mondta ki a Megyei Bíróság és megerősítette az elsőfokú ítéletet.
Az ügy tanulságairól, az írásos ítélet megérkezését követően tájékoztatom a lakosságot. A nyílt tárgyaláson, mint a sértett fél képviselője vettem részt. A Bíróság jogerősen kimondta Lakatosné bűnösségét és nem enyhítette vagy súlyosbította a korábban kiszabott büntetését. Az ítélet írásos indoklásából szabad csak következtetéseket levonni, amelyet hamarosan megteszünk.

Közkincs Kerekasztal

Április végén a Kaposvári Közkincs Kerekasztal - ami döntően a Kistérség népművelőiből, könyvtárosaiból és polgármestereiből álló, közművelődési feladatokkal foglalkozó fórum - Várdán tartotta ülését. A vendégeknek bemutattuk Várdát, a faluházat, a könyvtárat, az állandó kiállításokat, a templomokat, illetve minden más helyi kulturális értéket. A rendezvényt támogatók segítségével bonyolítottuk le, így a falunak a vendéglátás egy fillérjébe sem került. A helyi segítők, közreműködők munkáját ezúton is köszönöm.

Madarak és Fák Napja

Szintén támogatók, önkéntes segítők és szponzorok segítségével tudtuk csak megrendezni a Madarak és Fák Napja kistérségi gyermektalálkozót, ami pénzhiány miatt csaknem elmaradt.
A természetvédelmi törvény 43.§ (3) szerint: ?Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság - különösen az ifjúság ? természet védelme iránti elkötelezettségét kell szolgálnia.?
5 évvel ezelőtt, a Madárbarát Település cím elnyerése után határoztuk el, hogy meghívjuk Várdára a környező iskolák diákjait egy találkozóra, vetélkedőre.
Nagy siker volt az idei találkozó, amelyről a Kapos TV és a Somogy Hírlap is részletesen beszámolt. Igen szépen szerepeltek a várdai gyerekek, akik öt iskolai válogatott csapatot megelőzve az előkelő 5. helyen végeztek. Póló, oklevél jutalomban és a Nagyhegyesi Cukrászat különdíjában, egy tortában részesültek.

Köszönet a támogatóknak!

 • Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás,
 • Csutak Bútor - Balatonföldvár,
 • Pek-Snack Kft. - Igal,
 • Somogyjádi Mezőgazdasági Zrt.,
 • Meistro Lovasklub,
 • Karg Skoda Autószalon,
 • Vörös Design - Kaposvár,
 • Csányi Pékség - Mezőcsokonya,
 • Nagyhegyesi Cukrászat - Kaposvár,
 • Domján Design - Kaposvár,
 • Pethő Nyomda Kft.,
 • Tar Zsolt Virágkertészet - Juta,
 • Domo Service - Prága,
 • Gábor Papír,
 • Somogyjádi Önkormányzat,
 • Hikádi Mozgó ABC,
 • Kapos-Coop Rt.

Segítségük nélkül nem tudtuk volna a találkozót megrendezni. Külön köszönöm a helyi segítőknek, szülőknek az aktivitását, Kisiván Ferencné, Teglovics Gézáné, Kurucz Istvánné, Szíj Ferencné, Jurics Józsefné munkáját.

A versenyt a kaposfői iskola nyerte Mernye és Somogyjád előtt. Gratulálunk az ügyes és okos diákoknak és felkészítő tanáraiknak.

Falufejlesztés

Minden meglévő nehézség ellenére az Önkormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy Várda úgy fejlődjön, hogy lakossága kulturált, egészséges körülmények között, jó közösségben élhessen. Lehetőleg helyben boldoguljon, gyarapodjon. A jó hírű, a lakosság munkájával magának rangot kivívott településkép továbbra is meghatározó maradjon, illetve előnyére változzon. Lakói lehessenek büszkék településükre!

A rendezett, virágos, kulturált falukép kialakítása a programok, az ipari park létesítése mind-mind ezeket a célokat szolgálják. Vannak, illetve időközben mindig jelentkeznek olyan problémák, amelyeket meg kell oldani, lehetőleg úgy, hogy minél kevesebb várdai polgár érdeke sérüljön. Ilyen, több éve húzódó probléma, ami mindenképpen megoldásra vár, többek között az alsórészi Pé-Hib sertéstelep bűze, működése, vagy a Fő utca közepén, Tuli Imre egykori gazdasága helyén létrehozott mangalica tenyészet, áldatlan állapotának megszüntetése is.

Feladatként jelentkezik továbbá az időközben a térség egyik legjelentősebb agrovállalkozásává fejlődött Kolozsvári László családi vállalkozásának telephelyi megoldása, vagy az idők folyamán életveszélyesen romos állapotba került egykori Fő utcai kocsma helyzetének rendezése is.

Valamennyi kérdés közhangulatot befolyásoló lényeges dolog, amelyeket a faluközösség számára is megnyugtató módon kell rendezni. A sertéstelep végét tulajdonképpen a Dél-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség kimondta. Működéséhez ideiglenes meghosszabbítást kapott, azzal a feltétellel, hogy a keletkezett hígtrágyát a telepről el kell szállítaniuk.

Sajnos a szállítások annyira megterhelik a Fő utcát, hogy az Önkormányzat egyértelmű törekvése az, hogy a telepen ez a tevékenység végleg megszűnjön. Helyi munkaerőt nem foglalkoztatnak, a község adóbevétele nem jelentős, döntően az utak romlása, a bűz és kellemetlenség, amelyet a község kénytelen eltűrni. A megoldás a telep értékesítése és a ?kripta? melletti termálforrásra építve egy új funkció kialakítása lehet. A termálkúttal kapcsolatos ügyintézés időközben új lendületet kapott. Sikerült a tulajdonosokkal megegyezni, így a termálkút feltárására ismételten van esély, folyamatban van.

A Fő utcai mangalicák tartási körülményei miatt elfogyott a türelem. Csizmadia Attilának a tenyészetet fel kell számolnia! Ezt a határozatot hozta a Képviselő-testület, és megbízta a körjegyző asszonyt az intézkedések megtételével. Kolozsvári László telephelyügyének megoldása a falu érdeke is. Új, mindenki számára elfogadható telephely kialakításában támogatjuk a vállalkozót! Lassan tarthatatlan állapot az, hogy a nehézgépek, a kamionok miatt a Hársfa utcában alig lehet közlekedni. Ezért a község rendezési tervében megfogalmazott előírások, szabályok szerinti telephelyépítést támogatjuk. Az új telephelyen minden más egyéb beruházás támogatását kizárólag az illetékes hatóságok engedélyezéséhez kötjük. Amennyiben a környezetvédelmi, építésügyi hatóságok engedélyeznek, más beruházást is a kiszemelt területen, azt nem akadályozzuk meg. Ismerjük a törvényeket, előírásokat, azokat tiszteletben tartjuk és következetesen azok szellemében járunk el a jövőben is.

A Fő utcai egykori Italbolt lebontását kezdeményeztük, a bontást üdvözöljük. Helyére viszont csak olyan épület építhető, ami biztosítja a mögötte lévő porták, telkek megközelítését. Ezt a megközelítést a hatályos rendezési terv és helyi építési szabályzat biztosítja. A telek déli oldala a falu megléte óta közút, amelyet egy tévesen elvégzett felmérés miatt az Italbolthoz csatoltak. A Földhivatal a hibáját utólag elismerte, de az eredeti állapot visszaállításához már nincs meg a hatásköre. Ebben a kérdésben a jóhiszeműen tulajdonossá vált helyi vállalkozás, illetve az érintett gazdák és az önkormányzat érdekegyeztetése és megegyezése szükséges. Tisztán látszik az, hogy ebből a helyzetből úgy lesz megoldás, ha valamelyik fél érdeksérelmet szenved. A felvetett kérdések megoldása folyamatban van, ezekről a témákról jelenlegi helyzetben egyelőre ennyi információt tartunk szükségesnek közreadni. A várható fejleményekről is tájékoztatjuk a lakosságot.

Hírek röviden

- Megkezdődött a ?Falusi Iskola? szezonja. Ezidáig már két kaposvári osztály töltött 1-1 hetet tanulással, kikapcsolódással Várdán. A jövő héttől folyamatosan érkeznek további kaposvári diákok ??hozzánk. Kérem Önöket, hogy a faluban töltött idejüket tegyék emlékezetessé. Sétáik, a faluval történő ismerkedéseik során legyenek segítségükre, ha éppen a kísérő pedagógusok kéréssel fordulnak Önökhöz.

- A napokban kiültetjük a virágokat a közterületekre. Döntően saját nevelésű, illetve ajándékba kapott palánták kerülnek kiültetésre, de a temetőben, az út melletti virágágyásokba kereskedőktől vásárolt, illetve kapott palánták kerülnek. Továbbra is tisztelettel kérem a jóérzésű, virágot szerető várdaiakat, hogy néha-néha a locsolásban segítsenek. A virágkosarakba muskátlit ültetünk, azokat is hamarosan kihelyezzük.

- A temető előtt kerékpártároló állványt helyezünk el. Tisztelettel kérem a kerékpárral érkező látogatókat, hogy a kerékpárokat a jövőben lehetőleg ne a bejárati kapunak támasszák, hanem a tárolóba helyezzék el. Köszönjük.

- A Hazai Túrizmus utazási magazin Várdáról készült anyaga már nemcsak az ATV vagy az ECHO TV honlapján, hanem Várda község honlapján is megtekinthető. Ha tehetik, kattintsanak a várdai honlapra.

- A várható önkormányzati törvény-módosítás érinteni fogja az önkormányzat munkatársainak további foglalkoztatását is. Kevesebb létszámmal fog továbbműködni a Körjegyzőség és a várdai hivatali ügyintézés is. Az új feladatokhoz, munkastílushoz alkalmazkodva kérjük az ügyfélfogadási idő betartását! Kérjük, hogy a hivatalt lehetőleg ügyfélfogadási időben (HÉTFŐ 13.00-18.30, CSÜTÖRTÖK 8-12 és 12.30-16.00 óra) keressék a jövőben!

Figyelem!

2011 májusában, tehát ebben a hónapban lejár a szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás részletfizetésének 10 éves időtartama. A hátralevő részleteket a hónap végéig kell megfizetni. Kérjük, akinek tartozása van még, ügyfélfogadási időben keressen fel. Ha szükséges, eddigi befizetési bizonylatait hozza magával. Ugrósdy Péter

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió