IV. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. március

Kedves Várdaiak!

A szemmel látható módon épülő biogáz-üzem az elmúlt hetekben ismét a médiák érdeklődési körébe került. Nemcsak a munkálatok megkezdése, a látványos és impozáns csarnoképítés, hanem Glattfelder Béla Európa Parlamenti Képviselő (Fidesz-KDNP) az építkezésen tett látogatása is generálta a sajtó és a televíziók érdeklődését.
Az agrármérnök, címzetes főiskolai tanár képviselőt az Európa Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság tagját Somogyba invitáló Gelencsér Attila munkatársai éppen akkor szervezték Glattfelder Béla úr látogatását, amikor a biogáz-üzem beruházói az önkormányzattal egyeztettek. Így Joop Kurstjens úr személyesen tolmácsolhatta a meghívást, amelyet a képviselő úr elfogadott.
Az érdeklődő, az alternatív energiák kérdéseiben rendkívül jártas, az európai energiahelyzetet alaposan ismerő szakember igen pozitív hatást tett a befektetőkre. Nemcsak bírálta a magyar engedélyezési politikát, az energiaszektor hozzáállását, a szigorú előírásokat, hanem széleskörű tapasztalataiból több javaslatot is adott, illetve további segítséget ígért a beruházással kapcsolatosan. A képviselő úr gratulált a befektetőknek, az önkormányzatnak az egyedülálló projektért, a bátorságért, a kitartásért. Ígéretet tett arra, hogy a beruházás sorsát folyamatosan figyelni fogja, és kitartó szorgalmazója lesz annak, hogy az új kormány mielőbb stratégiai tervet készítsen az ?alternatív? vagy zöld energiák energiaszektoron belüli arányának növelése érdekében.
Amennyiben a nyugati normák szerint változnak a jogszabályok, akkor elérhető lesz az is, hogy Svédország, Hollandia vagy Nagy-Britannia mintájára közvetlenül a földgázhálózatba táplálják a földgázzal egyenértékű metángázt. Ez azt is jelentheti, hogy az olcsóbb gázt az előállító a várdai lakosság részére is értékesíthesse. Ez az említett közvetlen betáplálás a nyugati országokban már létező napi gyakorlat.
Ezzel a megnyugtató és bizakodásra is alapul szolgáló hírrel ajánlom figyelmükbe a mai Hírlevelet.

Üdvözlettel: Varga András

A látogatásról

A biogáz-üzem építési területén tett látogatást követően, ahova Gelencsér Attila, a Megyei Közgyűlés Elnöke kíséretében érkezett a Képviselő úr, a polgármesteri irodában szűk körű szakmai megbeszélésre került sor, a BIO-E Kft szakmai vezetésével. Mint házigazda, tájékoztattam a vendégeket az európai szintű falukép megvalósításáról, a mintaértékű természetvédelmi törekvések-ről, a programokról, az iskola nélküli településünk ?Falusi iskola? programjáról, az Alkotótáborokról, Szász Endre emlékének ápolásáról, az önkormányzati törekvésekről, a helyi foglalkoztatottság érdekében tett lépéseinkről, a BIO-gáz üzemet ért támadásokról, általánosságban a várdaiak életéről.
Törekvéseinket, eredményeinket értékelte a Képviselő úr és további lépésekre bátorított annak ellenére, hogy az életszínvonal általános romlásának megállítása, a gazdasági szervezőmunka nem az önkormányzatok feladata!
Bátorítását éreztük a biogáz-üzem veszteséghőjének sokrétű hasznosítására. Erre a területre alapozva hamarosan előkészítő megbeszélést, egyeztetést szervezünk egy mikrotérségi ?szociális szövetkezet? megalakítása érdekében Somogysárd, Mezőcsokonya, Hetes Csombárd önkormányzataival. Egy speciális haszonnövénycsoport szabadföldi termesztésére, majd szárítására, illetve csomagolására. Termesztett, gyűjtött és szárított gyógynövényekről van szó, amelynek piaca jelenleg nyugaton adott.
Nem a szövetkezés gazdasági, vállalati működését vállalnánk, hanem a termesztést, begyűjtést, a házkörüli parlagföldek, kihasználatlan konyhakertek hasznosítását szerveznénk. Jövedelmet biztosítanánk a dolgozni akaró, földet, kerti munkát szerető, a munkától nem idegenkedő embereknek.
Európa fejlettebb részein a biogáz-üzemek sokrétű hasznosítása már mindennapos dolog. A portaszépítők minapi kirándulásán megcsodált dobronaki orchidea-kertészetet is a kertészettől 200 m-re levő baromfitelep trágyájából előállított biogázzal, illetve geotermikus hővel fűtik. Az ottani biogáz-üzem a várdainak csupán ötöde, de mégis áldás az egész környék számára.
Ottjártunkkor a kertészetet aznap 23 autóbusznyi látogató és vásárló kereste fel!
A várdai üvegházak megépülését az a gazdasági összefüggés is indokolja, hogy minden biogáz-üzem gazdaságosságát nagymértékben befolyásolja a termelés folyamán keletkező hő hasznosításának kérdése. A hőhasznosítás minden ilyen jellegű beruházásnál kulcsfontosságú kérdés. Ahhoz, hogy hő legyen, olcsó gáz és áram legyen, előbb az üzemnek kell termelnie. Ha gond nélkül üzemel, akkor ezt követően megkezdődhet az üvegházak építése.
A jelenlegi magyar viszonyok között ugyanis egyetlen üvegház sem tud nyereségesen működni a drága földgáz-, olaj- vagy akár elektromos fűtéssel sem!
Ez a nyilvánvaló tény indokolja a biogáz-üzem elsőbbségét és azt követően az üvegházépítést építést.

Kirándulás

A korábbi Hírlevélben közzétett program szerint, a tervezetet pontosan betartva került sor a portaszépítők kirándulására. Örülök, hogy megtelt a busz, és annak is, hogy a jelentkezés napján már délelőtt 11-kor betelt a 48 fős létszám.
A következő utazásra, ami a március 27-i programmal teljesen megegyezik, június 5-én, szombaton kerül sor!
További 46 portaszépítőt hívunk a kirándulásra. A feltételek is teljesen azonosak. Kérem az utazni szándékozó portaszépítőket, hogy április 6-10. között folyamatosan jelentkezzenek, iratkozzanak fel Ugrósdy Péternél.
A júniusi lendvai kirándulás előtt három héttel május 15-én, szombaton kirándulást szervezünk Gyugyra, a híres ?Gyúgyi Búcsúba?. E nevezetes alkalomra készül el a kis település legújabb beruházása a ?Nemzetünk Csillagainak Emlékösvénye?. Ez egy 25 stációból álló emlékösvény, amivel nemzetünk nagyjainak állítanak emléket Ajtony vezértől, Puskás Ferencen át Mindszenty bíborosig. Az indulásról, a részletes programról a Hírlevél útján tájékoztatjuk Önöket.

Hírek

- Folyamatosan dolgozunk a temető csinosításán. Ismételten rengeteg földmunkát végeztünk, és hamarosan kialakul a temető végleges arculata. A napokban helyére kerül a kerítés aljára tervezett kövezet, majd a kerítésen belüli belső járda is elkészül.
A vízcsapokat üzembe helyeztük, a fagytól megtizedelt virágokat, tujákat a napokban pótoljuk. Hamarosan a kerítés belső oldalán kiképzett szerszámtartókon, kerti szerszámokat, gereblyéket, kapákat, öntöző kannákat helyezünk el. Megkülönböztető festéssel látjuk el a szerszámokat és arra kérjük a használóikat, hogy azokat minden használat után, tisztán helyezzék vissza a helyükre. Ezzel a szerszám nélkül temetőbe érkező látogatókon kívánunk segíteni.
A főbejárat útját egységes szintre hozzuk, legyaluljuk. A sírkövek előtti buckákat elegyengetjük, majd ismételten befüvesítjük. Sajnálatos módon 1-2 sírkő előtt a tulajdonosok a földet teljesen lefaragták, így lehetetlenné vált az egyenletes egységes fűnyírás. Ráadásul így, esztétikailag is csúnya lett az út. Kérem az első sorban lévő sírok hozzátartozóinak megértését, támogatását. Ígérem gondosan, a sírokra és a virágokra ügyelve végezzük el a munkát. Hamarosan a parkolók talaját is elegyengetjük. Az új gyalogos bejáró kapuját kinyitjuk. Vele szemben egy gyalogos átjárót alakítunk ki, hogy a belső faluból a temetőbe érkezők rövidebb úton közlekedhessenek. A temető és a falu közterületeinek virágosítására április végén kerül sor.

- Folyamatosan kerülnek ki a közterületekre a megújított virágládák, utca bútorok. Az új Fő-téri eligazító tábla a Faluház melletti kemencék előtt lábon elszáradt körtefából készült. Bogyai Lajos ötlete és keze munkája által. Egyöntetű dicsérő, és elismerő véleményeket hallottam róla, szinte mindenkinek tetszik, köszönet érte! Elismerés és dicséret jár Tóth Györgynek is a megújult ötletes fonott kerítésért, amelyet portája köré épített. Elegáns és illik a faluképbe.

- Két eladó ingatlan az Ady E utcai 143 /Bencsik Sándor egykori háza/ illetve a Hársfa u. 35. /Kovács Sándor egykori háza/ elkelt az elmúlt héten. Az új tulajdonosokat ismerjük, velük gazdagodik a faluközösségünk. A centrumban lévő egykori Kovács ingatlan új tulajdonosával megegyeztünk, hogy a Meggyes utcai partoldalt közösen parkosítjuk és esztétikailag vonzóvá tesszük.

- Terveink szerint folytatjuk a helyi olcsó ingatlanok felvásárlását, és irányított értékesítését. A következő megvásárlásra kiszemelt ingatlan a Petőfi u. 172. romos ház, ahol egykor Vámosi Gyula lakott. A tulajdonos napokban bekövetkezett sajnálatos halálával már nincs remény arra, hogy hazaköltözik és a házat rendbe hozza. A bontásra megérett házat elbontjuk, a törmeléket eltakarítjuk a területet közmunkásokkal rendbe tesszük. Egy megtisztított, teljesen közművesített telket kínálhatunk így reális áron eladásra. Kérem Önöket ajánlják ismerőseik figyelmébe! Miután az Önkormányzatnak ezzel a tranzakcióval elfogy az ingatlan vásárlásokra fordítható pénze, ezért a továbblépés érdekében felmerült, hogy Samu Imréné egykori Jókai utcai házát, értékesítjük kizárólag várdai lakosok részére. Amennyiben lesz komoly szándék az ingatlan megvásárlásra, eladjuk. Kérem a komoly szándékú vásárlok jelezését. Bővebb információhoz a polgármesternél illetve a képviselőknél lehet jutni. Az ingatlan esetleges értékesítésről, a feltételekről a Képviselő-testület dönt.

- Az egyház legnagyobb ünnepére, a Húsvétra ismét bekapcsoljuk a templom díszkivilágítását. A biztosító, a püspöki hivatal, a hetesi plébánia valamint a várdai hívek anyagi hozzájárulásával látunk esélyt arra, hogy a templom főfalának sérüléseit, süllyedését a közeljövőben helyre- állíthassuk. Ez a teljes alapozás megerősítése és a vízelvezetés átépítése nélkül is várhatóan kettőmillió forintba kerülő felújítás lesz. Felújítás nélkül a bejárati ajtó gyakorlatilag használhatatlan, mert a megsüllyedt főfal teljes súlyát a bejárati ajtó tartja jelenleg, ami fölöttébb veszélyes. Ezt az állapotot mindenképpen meg kell szüntetni!

- Az idősek védelméért megállapodást kötött a Megyei Idősügyi Tanács és a Megyei Rendőrkapitányság. A megállapodás célja, hogy az idősek ne válhassanak bűncselekmények, elsősorban trükkös lopások áldozatává. Ezért erősítik a járőrszolgálatot a kistelepüléseken, valamint ingyenesen hívható rendőrségi zöldszámon is bejelentést tehetnek az állampolgárok, ha bűncselekményt vagy annak szándékát észlelik.

- Az ingyenesen hívható zöldszám: +36-80/200-676

Veszély esetén éljenek a lehetőséggel!

- Kényesen ügyelünk arra, hogy településünk tiszta, szemétmentes legyen. Sajnálatos módon a bekötőút mellett gyakorta szemetelnek, az üres sörösdobozoktól, cigarettás dobozoktól, üdítős palackoktól kulturálatlan módon szabadulni vágyók. Egyszerűen eldobják a felesleges hulladékot. Kérem, ne tegyék! A temető bejáratához, az út felénél egy szemétgyűjtőt helyeztünk el. Tisztelettel kérem Önöket, hogy az útközben keletkezett hulladékot szíveskedjenek oda üríteni. Köszönjük!

- Udvaros Károly falugazdász értesíti a lakosságot, hogy március 31-től ismét csak Kaposváron, az Izzó utcában, a Növényvédelmi Állomás irodaházában lesz elérhető.

- Kulcscsomót találtak a Meggyes utca elején kedden reggel. Igazolt gazdája munkaidőben átveheti az Önkormány-zaton.

- A szociális segélyek kifizetése április 1-én, csütörtökön 13-16 óra között történik.
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!

Glattfelder Béla látogatása és a csarnok építése képekben:

(Biogáz Üzem 2010. március galéria)

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió