III. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2011. március

Kedves Várdaiak!

A márciusi Hírlevél mai megjelenésének nem az eddigi hírhiány vagy közreadandó információk csekély száma az oka, hanem arra vártunk, hogy érkezzen meg az E-on írásos válasza a Bio-E Kft még 2010. decemberében írott kérelmére. Ez a válaszlevél befolyásolja az üzem építésének ütemét, esetleges leállását vagy továbbfejlesztését. Ugyanis a beruházó személyesen folytatott tárgyalásait, megállapodásait megerősítő levelet az egyébként szokásos 30 napos ügyintézési határidőn belül nem ?sikerült? az E-on nagykanizsai igazgatóságának eddig megválaszolnia. A válaszlevelük megküldéséhez szükség volt a térség országgyűlési képviselőjének, Gelencsér Attilának is a hathatós közreműködésére. A segítségét ezúton is köszönjük. Közreműködésével sikerült elérni azt, hogy az egyezkedések, tárgyalások a Várdán előállítandó biogáz országos vezetékbe történő betáplálásáról, nem szakadtak meg. Megállapodás hiányában ugyanis még a próbaüzem sem kezdődhetne el!
Ez Várda jövője szempontjából egy fontos hír. Erre a fejleményre vártunk egész hónapban. Természetesen az is fontos, hogy az üzem mellett vásárolt területen egy további termelő beruházás előkészítése is a tervek szerint alakul. A terület megközelítéséhez az Önkormányzat engedélyezte a beruházónak a 033-számú önkormányzati dűlőút használatát, az út kiépítését. Az út nyomvonala sajnos pontosan a csalitos, bokros területen halad Juta és Várda között. A terület sürgős megtisztításának igénye indította el azt a folyamatot, ami az önkormányzati dűlőutak tisztítását, az útvonalak pontos kijelölését, a fakitermeléseket indította el, de ? a legnagyobb jó szándékunk ellenére is ? heves vitákat váltott ki.
Az említett út megtisztítását március végére kérte a beruházó. Mivel nem indult még be a közmunka (csak áprilisban fog) ezért kénytelenek voltunk azt a módszert alkalmazni, hogy a munkáért cserébe a kitermelt fával fizetünk. Miután újabban ?aranyáron? adják a tűzifát, ezért az útszéli fakitermelések, a dűlőutak tisztítása, szélesítése indulatoktól sem mentes jelentős visszhangot váltott ki faluszerte.
A fakitermelések okairól, a tulajdon tiszteletéről, a rend fontosságáról, az igazságosságról bővebben írunk még a mai Hírlevélben, egyéb más fontos információk közreadása mellett.

Olvassák figyelmesen!
Üdvözlettel: Varga András

Köszönet

- A Képviselő-testület nevében ezúton is megköszönöm a várdai lakosság felelősségteljes hozzáállását a közterhek, az adók befizetéséhez. Ezen a területen tapasztalható fegyelem és áldozatvállalás. a nehezedő életviszonyok, a reáljövedelmek csökkenése, a megnövekedett lakossági terhek ellenére is figyelemre és elismerésre méltó dolog. Örvendetes hogy határidőre befolyt az adóhatóság által kivetett adók szinte 100 százaléka.
Köszönjük a fegyelmezett, nem mindennapi hozzáállást!

- Elismerésemet fejezem ki a várdai szülőknek is azért a törődésért, amelyet a közös iskolánk, a somogyjádi általános iskola pedagógusai, a gyermekvédelem és a szociális területen dolgozó szakemberek állítanak a várdai iskolásokról, óvodásokról. A napokban megtartott és évente megrendezendő települési szociális tanácskozáson ismét kiemelésre került a várdai gyerekek jólneveltsége, eredményes közösségi- és tanulmányi munkája, a nem mindenütt tapasztalható jó családi háttér megléte. A tanácskozáson elhangzott, hogy a pedagógusoknak jóformán alig van gondja a várdai gyerekek magatartásával, hozzáállásával, ami nyilván a szülők munkájának, odafigyelésének, törődésének is a következménye. Az igaz, hogy a társadalmi problémák, változások már érezhetőek. Az óvodásoknál megnőtt - a fiatal, munkanélküli szülők, az alacsony családi jövedelmek miatt - a veszélyeztetett óvodások száma Várdán is. Ez egy figyelmeztető jel ugyan, jelzés értékű, de szerencsére a gyerekek teljesítményén, fejlődésén még ez számottevően nem látszik.

Köszönjük a szülők felelősségteljes hozzáállását, a gyereknevelés érdekében hozott áldozatvállalásokat!

- Az Önkormányzat is szívén viseli a gyerekek, diákok boldogulását. Az iskolai, óvodai munkát, nevelést, ellátást, a gyermekétkeztetést, az iskola fenntartását az állami normatívákon felül évente közel hatmillió forinttal támogatjuk. A kötelező feladatokon túl minden évben biztosítottunk és az idén is terveztük az eddig megszokott helyi támogatásokat. A beiskolázási segélytől a tankönyvtámogatásokon, a karácsonyi jutalmakon át a Bursa-Hungarica főiskolás ösztöndíjig bezárólag, igen jelentős forrást fordítunk még a várdai gyerekekre, diákokra.

Programokat is szervezünk. Az idén is lesz kistérségi ?Madarak és Fák Napja?, ahova a helyi gyerekeket is hívjuk a Kistérségből Várdára érkező mintegy 200 vidéki diák ??mellé, játszva tanulni, ismereteket, élményeket szerezni.

Húsvéti játszóházat, illetve tematikus gyerekprogramokat szervezünk a Könyvtárban és FIGYELEM az érettségire készülő diákoknak ingyenes matematika felkészítőt tart Dóra Lászlóné középiskolai matematika tanár. Érettségi előtt álló illetve a középiskolában matekból nehezen boldoguló diákoknak felkészítést, ingyenes szakkört indítunk Dóra Lászlóné (Marika néni) felajánlásának köszönhetően.

Érdeklődni, jelentkezni a Hivatalban vagy a könyvtárban Szijj Máriánál lehet.

A faluközösség ezzel is segíti a családok, az iskola nevelő tevékenységét. Biztosan nem véletlen az, hogy iskolán kívüli versenyeken, megmérettetéseken egyre gyakrabban találkozunk várdai tanulók, fiatalok kiváló helytállásával. Eddig nem volt lehetőségünk arra, hogy közhírré tegyük a várdai fiatalok sikereit.

- Horváth Annamária (a Kiss utca és a Hársfa utca sarkán lévő lovastanya legfiatalabb lovasa, a már-már várdainak számító Horváth János /Suvi/ leánya) a MEISZTRO Lovasklubban az elmúlt év végén rendezett lovasversenyen első helyezést ért el 26 versenyző közül, mint a várdai Önkormányzat versenyzője. Gratulálunk!

- A versmondók sikereit már megszoktuk, de az mindenképpen dicséretes és elismerésre méltó eredmény, hogy Takáts Gyula emlékére Kaposváron rendezett szavalóversenyen a 14 éven felüli kategóriában Üst Martina első helyezést ért el, ugyanezen szavalóversenyen pedig a másik, a 14 év alatti kategóriában Horváth Nóra a II. helyezett lett. Utólag gratulálunk!

- Úgy gondolom, hogy aki látta a diákok március 15-i ünnepi műsorát Várdán, az egy olyan élménnyel lett gazdagabb, amit kár lett volna kihagyni. A színvonalas műsor szereplőinek ezúton is köszönöm a munkájukat és gratulálok!

Fakitermelés

Az említett 033-as dűlőút Juta és Várda határán egy 6,5 m szélességű dűlőút, ami kelet-nyugati irányban egyenesen megy a Gesztenyés dűlőig és itt észak-déli ?irányban folytatódik tovább, mint Gesztenyés dűlőút. Az út változó szélességű, 6,5 és 22,5 m közötti. Miután Juta és Várda közötti része az épülő beruházásokhoz fontos, sőt a jutai árokig ezen a nyomvonalon épít a BIO-E Kft egy vízvezetéket, ezért a nyomvonalat végig kijelöltettük, az útban álló fákat kivágattuk. Egyértelműen kiderült, hogy a Gesztenyés dűlőben levő földek tulajdonosai közül többen az önkormányzati területen álló fákat sajátjukként kezelve egyszerűen kivágták és elvitték. Az ilyen cselekedetnek következményei lesznek. Lesz, akivel szemben feljelentéssel élünk, lesz akivel kártérítésről, a kivágott fa kompenzálásáról egyezkedünk.

Ezúton is egyértelművé kívánjuk tenni, hogy a magántulajdonú földek melletti fák csak abban az esetben a gazdáké, ha birtokhatáron belül vannak! A táblák mellett vagy a táblák végében levő fák a község tulajdonai. Így kizárólag csak engedéllyel, a tulajdonviszonyok és a feltételek tisztázása után vághat ki bárki fát a határban!

Az önkormányzati tulajdonú fák kivágatását eredetileg vidéki vállalkozóval szerettük volna elvégeztetni, de a határidő szorítása és a további kalózkivágások megakadályozása miatt nem tudtuk ilyen rövid idő alatt a munkát megszervezni. A továbbiakban ezt a módszert kívánjuk alkalmazni. Vállalkozóval letermeltetjük és az így kitermelt önkormányzati fát a rászoruló és tűzifát igénylő lakosság körében kisorsoljuk.

Igazságot tenni mindenkinek megfelelve nem tudunk. Próbáltuk a lakosság minél szélesebb körét bevonni a munkába, de amelyik családban nincs olyan férfierő, aki fűrészelni és dolgozni tud, azt ezzel a módszerrel sajnos nem juttathattuk fához. Ezért lesz igazságosabb az, ha egy vállalkozói csapat letermeli a fákat és azt az igénylések alapján segélyként ? meghatározott szempontok szerint igényelve ? a lakosságnak kisorsoljuk.

A most fához jutottak a kitermelt fát nem adhatják el és további kötelezettségeik is lesznek. Fasorokat telepítünk, faültetésben illetve más társadalmi munkában is ???számítunk rájuk. Hamarosan további dűlőutakat méretünk ki, hogy a vitákat a földtulajdonosokkal elkerüljük. Kérünk minden érdekeltet a törvényesség, a jogszabályok betartására és nagyobb megértésre, empátiára!

Hírek

- A házi komposztálás népszerűsítése elnyert pályázatunk tájékoztató előadásán feltehetőleg a kedvezőtlen időpont választás miatt csupán a ládát igénylők töredéke jelent meg.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a szigorodó előírások miatt a kommunális hulladékba szerves hulladékot a jövőben tilos lesz belekeverni, így a legkézenfekvőbb megoldás lehet a komposztálás. Minden család egy ládát igényelhet ingyenesen, amelyeket egy komposztláda-használati szerződéssel adunk át.
A ládákat április 7-e után házhoz szállítjuk egy használati tájékoztatóval együtt. Amennyiben még nem igényelték, hetedikéig még megkérhetik és igényelhetnek.

- A temetőben megnyitottuk a vízcsapokat így ismét működik a mosdó is. A sírok rendbetételéhez hozatunk feketeföldet és a korábbi vásárokkal megegyezően szervezünk egynyári virágvásárt is. A képviselő-testület még az első félévben felülvizsgálja a temetői rendeletét és keressük a pályázati forrást arra, hogy az urnafalat megépíthessük.

- Élő pályázat van kerékpárútra, amelyet június 30-ig készítünk el a két falurész összekötésére illetve a Bio-gáz üzem megközelítésére. A korábbi pályázat méréseit, tervrajzát ehhez a pályázathoz felhasználjuk.

- Pályázunk élelmiszercsomagokra is. Az Ökumenikus Szeretetszolgálat és az Európai Unió korábbi csomagjait a lakosság döntő része örömmel fogadta. Hasonló összetételű élelmiszersegélyekre fogunk ismételten pályázni.

- Lakossági összefogással, saját és ajándékba kapott virágpalántákkal oldjuk meg az idei évben a közterületek virágosítását. Fóliasátrat építettünk a Madárbarát-kertben, és továbbra is számítunk Bogyai Lajosné fóliasátrára és munkájára. Számítunk a portaszépítő, gondos virágszerető várdai polgárok segítségére is. Örömmel fogadunk virágpalánta felajánlásokat!

- Beneveztünk a Virágos Magyarország versenybe és megújítjuk a Tiszta, Virágos Porta mozgalmat. Idetartozó hír, hogy aggódtunk Bálint Gazda egészsége miatt és az elsők között üdvözöltük és kívántunk mielőbbi gyógyulást, felépülést. Gyuri bácsi Várda barátja, sok embernek okozott kellemes perceket, adott élményeket várdai látogatásai során. Ezúton is mielőbbi gyógyulást és jó egészséget kívánunk a népszerű Bálint Gazdának.

- Továbbra is keressük a forrást a római katolikus templom helyreállításához. A 2010. évi földrengés évfordulóján megnyilvánult jelentős médiaérdeklődés még nem segített abban, hogy forráshoz jussunk. A Kaposvári Püspökségtől egy udvarias köszönő és a munkánkat elismerő levelet kaptunk és némi bíztatást. A Kormány Egyházügyi Államtitkársága pedig még nem osztotta el az idei felújítási keretét így a Plébános úrral közösen vidékfejlesztési és kulturális örökségvédelmi pályázati forrásokat próbálunk elnyerni.
A helyreállítás sürgető lenne, mert a templom szemmel látható módon tovább reped!

- Előkészítettük a település egységes belterületi vízrendészeti, vízelvezetési pályázatának szakmai anyagát. Ebből a pályázati forrásból tervezzük elvégezni az összes vízelvezető árok felújítását, az átereszek kitisztítását.

- A Képviselő-testület rendeletben szabályozta a mozgóárusítást Várdán. Az igazságos közteherviselés érdekében a Várdán mozgóárusítást végző vagy azt üzemeltető vállalkozóktól havi 2000 Ft területhasználati díjat kérünk. A mozgóárusok kiértesítését megkezdtük, a szerződéskötéseket folyamatosan készítjük. Kirívó felháborodást eddig nem tapasztaltunk. A díjjal kapcsolatos operatív munkát a Körjegyzőség adóirodájának munkatársai végzik.
A helyi vállalkozók védelmében, de a lakossági ellátás javításának érdekében született meg ez a döntés.

- Keressük a lehetőségét és a helyét újabb szelektív hulladékgyűjtő szigetnek Újtelepen. Út mellett, központi helyen, de nem a játszótér területén helyeznénk el az újabb szelektív hulladékgyűjtő konténereket. Keressük a helyét.

Kutyaoltás

Az ebek veszettség elleni immunizációjára idén a Coop- Bolt előtt április 5-én, kedden 900 órától (Szabóné Dr. Papp Mária végzi), Újtelepen április 7-én, csütörtökön 1600 órától (Dr. Solymosi Ferenc végzi) kerül sor.

A pótoltás április 14-én 16.00-16.30 között Újtelepen, 16.30 és 17.00 között a Coop- Boltnál lesz.

Az oltás ára 3200 Ft/eb. Továbbra is van lehetőség az ebek egyedi azonosítóval (mikrochippel) történő ellátására. Az Önkormányzat ingyen biztosít chippet annak az ebtulajdonosnak, aki igényli, a beültetés költségét viszont a gazda az állatorvossal rendezi.

Figyelem!

Fazekas Alíz családgondozó tanulmányi elfoglaltságai miatt április hónapban csak 7-én (csütörtök) délután 13.00-16.00 valamint 11-én (hétfő) délután 13.00-19.00 óra között tartózkodik Várdán. Sürgős esetben a 30/864-09-88-as telefonszámon érhető el.

Értesítés

Szabó Csaba falugazdász értesíti az őstermelőket, hogy a 2011. évi területalapú támogatások adminiszt-rációját április 8-án, pénteken 900-1300 óra között végzi Várdán az Önkormányzat épületében. Kérjük, az érdekelteket, hogy ebben az időpontban keressék fel!

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió