III. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. március

Kedves Várdaiak!

Kokárda - Várda község 2010. március 15.Szinte napra pontosan egy hónapja volt a településünk iránti élénk médiaérdeklődés a földrengés miatt. Természetesen itt is megmutatkozott az, hogy nem gondolkozunk mindenben azonosan. Kaptunk bírálatot és dicséretet is a templom sérüléseinek fókuszba állítása miatt.
Egyetlen nyilatkozatomban sem tagadtam, hogy a templom falán voltak előzőleg is hajszálrepedések, de a látványos és veszélyes sérülés a földmozgás következménye. Állításomat az az építész-statikus tervező szakvéleménye is igazolta, aki a korábbi hajszálrepedéses állapotról is készített már pályázathoz szakvéleményt. Az építész szerint a falak repedését az alapozási és vízelvezetési elégtelenségek mellett a vízszintes irányú igénybevételek felvételére szolgáló koszorúk hiánya okozza, ezért az épület mindenféle földmozgásra, földrengésre érzékeny.
A rendkívüli káreseteket vizsgáló, úgynevezett VIS-MAJOR bizottság is a földmozgással keletkezett károkat igazoltnak látta, de sajnos támogatás csak az önkormányzati tulajdonú ingatlanokban keletkezett, főfalakat érintő sérülésekre jár.
A ravatalozó, a könyvtár friss sérüléseit is elismerte a bizottság illetve a biztosító kárszakértője is, de valószínű, helyreállításukat saját erőből kell megoldanunk. A templom helyreállításához szükséges anyagi háttér megteremtésében közösen dolgozunk a plébános úrral illetve a püspökséggel.
Tapasztalva a megnyilvánuló széleskörű segítő szándékot, biztos vagyok abban, hogy minden megrongálódott, sérült épületet a közeljövőben helyreállíthatunk.
Úgy gondolom, hogy a templom helyreállítása nemcsak a vallásos, hanem a lakóhelyüket szerető, helyi lokálpatrióta lakosságnak is fontos és lényeges kérdés. Ezért emeltem ki az aktuális és számunkra lényeges mai mondanivalók közül ezt a hírt a többi információ közül.
A mai Hírlevélben az aktuális hírek, információk mellett olvashatnak a portaszépítők számára szervezett kirándulásról, és a március 15-i községi megemlékezés meghívóját is itt a Hírlevélben juttatjuk el Önökhöz.

Üdvözlettel: Varga András

Költségvetésről

Az előző Hírlevél megjelenését követő testületi ülésen a képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetését. A költségvetésről részletes tájékoztatást adunk a 2010. április végére tervezett közmeghallgatáson. Fegyel-mezett, takarékos gazdálkodással a fejlesztések zömmel saját kivitelezésű megvalósításával, illetve a holland beruházó technikai segítségével minden meglévő nehézség ellenére egy fejlődő Várda jellemezheti a 2010-es évet is.
A kötelező feladatok, a működés finanszírozásának biztosítása mellett, megemeltük a szociális keretünket ? igazodva a realitásokhoz.

A fejlesztéseket döntően pályázati pénzből illetve saját kivitelezéssel tudjuk megoldani.

Az ifjúsági szálláshely bővítésébe belevágunk. Az önerőre pályázunk, illetve a munkák egy részét /bontás, építőipari segédmunka/ saját kivitelezésben megoldjuk. Az útjavításokat, a sárrázók kiépítését, a dűlőutak felújítását döntően a holland beruházó eszközsegítségével tudjuk majd megoldani.
Új buszvárót építünk a belső faluban, pályázunk, illetve előkészítjük a bekötő út melletti két falurészt összekötő kerékpárút-járda építését. Folytatjuk a víz elvezető árkok felújítását, felújítjuk az utcabútorokat /virágládák, padok, útjelző táblák, stb./.

Tavaszra nyeri el végleges formáját a temető kerítése, és lélekharang épül. A korábbi Hírlevélben megírtuk, hogy a temető kerítés még nem készült el véglegesen. A rendkívül mostoha időjárás a szűkös határidő miatt nem olyan állapotú még a kerítés, hogy véglegesen készre jelenthetnénk! Áprilisra elkészül. Megújítjuk a belső faluban a játszóteret és a gémeskúttal szembeni rétre, szabadidőparkra pályáztunk. Falunapra várhatóan megjelenhet a falukrónika, Várda község története. Várda jövőjét pedig remélhetőleg az idei év első felében próbaüzemmel induló bio-gáz üzem, illetve a ráépülő további beruházások jelentik.

Reálisan bízhatunk abban is, hogy Várda jelképévé vált rendezett virágos falukép tovább szépül és színvonalas rendezvények /Madarak Fák Napja, Nyári-táborok, Falusi iskola, Falunap/ tovább öregbíthetik településünk hírnevét. Hamarosan elkészül a volt Posta épületének és környezetének teljes felújítása, ahol kisebb közösségi kulturális rendezvényeket szervezünk.

Költségvetésünk közel 15 milliós forrás hiánnyal számol, amelyet az önhibáján kívül hátrányos települések számára kiírt pályázatból, illetve egyéb forrásokból kívánunk előteremteni. A betervezett hiány a korábbi éveknek megfelelő nagyságú, adósságállományunk nem nőtt, a község vagyona gyarapodott.

Közmunka

Az ország nehéz helyzete, a válság rányomja bélyegét az emberek, a családok hangulatára, mindennapjaira. Egy egzisztenciális gondokkal küzdő ember számára nyilván nem az a legfontosabb kérdés, hogy értékelje a virágos, gondozott környezetet, vagy éppen a Madárbarát Mintakert új madárodúit akkor, amikor az ő alapvető gondja a saját egzisztenciájának biztosítása.
Az elért eredményeink, kivívott tekintélyünk miatt ezeken a területeken is elvárható, hogy továbblépjünk.
Az országos gondokra egy intézmények nélküli társközségben nem lehet helyben megoldást találni! Nemcsak nálunk, más községekben sem! Ennek ellenére lesz munkahelyteremtő beruházásunk és márciusban a közmunkában foglalkoztatottak száma is tovább nőtt 3 fővel. A sikeres kistérségi közmunkapályázaton elnyert támogatásból foglalkoztatjuk ismét Vogronics Bélánét, Fazekas Norbertet és első alkalommal Vajda Zoltánnét. Foglalkoztatásuk költségeit az állam 100%-ban biztosítja. A jövőben is minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy valamelyest így is enyhítsük a helyi munkanélküliséget. Ennek megfelelően jelenleg is az Önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató Várdán.

Hírek

- A beruházó holland üzletemberekkel történt, két héttel ezelőtti egyeztetés alapján tájékoztatom a község lakosságát, hogy a biogáz-üzem építése nem állt le. Nincsenek anyagi problémák, a mostoha időjárás miatt akadozik az építkezés. A napokban ismételten elindult a terepmunka, de egynapos munka után ismét akadályozó lett a hóesés. Várhatóan a jövő héttől az építkezést folyamatosan végezhetik!

- A szokatlanul hosszú és kemény tél sajnos jelentős károkat okozott településünk úthálózatában. A legjelentősebb károkat a bekötőút szenvedte el. A bekötőút országos közút, a Fonyódi úttól egészen a Fő utca teljes hosszában a Szász-kastély végéig. A károkat folyamatosan jelentettük, illetve jelentjük, a felújítást folyamatosan kérjük. A Magyar Közút jelenlegi helyzetében erre a felújításra, javításra vajmi kevés esélyt látunk. Marad az ideiglenes foltozás, a közvetlen életveszélyt okozó kátyúk tömködése. Kérjük a gépkocsivezetőket, közlekedjenek óvatosan!

- A Meggyes utca helyrehozatalát a szennyvízcsatornát építő cég szavatossági keretére, a többi utca aszfaltrepedéseinek kijavítását pedig saját költségvetésünk terhére, egy támogatást felajánló cég segítségével tervezzük elvégezni.

- Látható jelei vannak, hogy Bogyai Lajos vezetésével és döntően az ő keze munkájának köszönhetően a köztéri virágládák, utcanév táblák, szemetesek felújításának. A felújított darabokat folyamatosan szállítjuk ki a közterekre. A Fő térre újszerű eligazító tábla készült, ami egyedi, ötletes és remélem felállítása után elnyeri a lakosság tetszését. A hirdetőtáblákat, a Templom-téren lévő pagodát, a belső faluban lévő játszóteret is megújítjuk. Kérem Önöket vigyázzanak az új utcabútorokra.

- Óvjuk a szép buszmegállóinkat, a villanyoszlopokat is a választásokat megelőző és korábban jellemző plakátragasztásoktól. Saját tulajdonú, plakátragasztásra kijelölt táblákat helyeztünk ki a közterületekre, buszmegállók mellé. Tisztelettel kérem a pártok aktivistáit, hogy plakátjaikat továbbra is a kihelyezett táblákra ragasszák fel, úgy ahogy jelenleg is tapasztaljuk. Köszönjük az eddigi önmérsékletet, a hallgatólagos együttműködést.

- Ahogy az idő engedte, döntően a bekötőút melletti virágágyásokba ültettük ki a Hollandiából kapott virághagymákat. Az újonnan elkészült községi virágosítási tervnek megfelelően készítjük elő a virágágyásokat a virágültetéshez, illetve újakat is kialakítunk. Erdészek, szakemberek készítik e település fásítási, faültetési tervét. Ennek megfelelően fogunk tavasszal fásítani, illetve előkészítjük a két falurész összekötésére tervezett kerékpárút melletti fasor kialakítását.
Tavasszal pótoljuk az Emlékligetben megsérült, tönkrement facsemetéket, a temetőben pedig újakat telepítünk.

- Nőnap alkalmából a hagyományoknak megfelelően levélben köszöntöttük településünk lányait-asszonyait. A jókívánságok mellé a szerény lehetőségek miatt virág helyett ?csak? virágmagokat adtunk ajándékba a 260 várdai hölgynek.
Jólesett, hogy többen értékelték, megköszönték a hagyományos nőnapi gesztust. Tisztelettel kérem a hölgyeket, hogy a magokat vessék el az előkertjükben vagy a porták elé az utcára kiültetve, hogy együtt gyönyörködhessünk benne.

- Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közeljövőben a Központi Statisztikai Hivatal munkatársai lakossági adatfelvételeket fognak végezni Várdán. Az adatgyűjtéseket igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok fogják végezni, akiket a településőr kísér majd munkájuk közben. Kérjük a lakosság együttműködését!
Mindenféle egyéb kérdezőbiztossal, árussal, pénzt ígérő és hozó mesteremberrel szemben legyenek bizalmatlanok. Az ezzel kapcsolatos rendőrségi tájékoztatót mellékeljük.

- Fazekas Alíz családgondozó értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy március 18-án az ügyfélfogadás elmarad, március 25-én pedig értekezlet miatt csak 11 órától lesz. Megértésüket köszönjük!

- Tapasztalataink alapján továbbra sem szűnt meg egyes házőrző kutyák falubéli kóborlása, szabadon kószálása. Több tulajdonossal szemben erélyes figyelmeztetést kellett alkalmaznunk annak érdekében, hogy az ebeket tartsák kerítésen belül. Az állattartás törvényi kötelezettségeit mindenkinek be kell tartania!
Tisztelettel kérjük az ebek gazdáit a kerítések megépítésére vagy az ebek megkötésére annak érdekében, hogy közterületen senkiben ne kelthessenek félelemérzetet.
Törvény szerint jövő évtől kötelező lesz az ebek elektronikus azonosítóval, úgynevezett ?chippel? történő ellátása. Ez az előírás valamennyi ebtartó gazda számára kötelezettségekkel jár. Azazonosítókat a kutyák bőre alá az állatorvos ülteti be. Ezáltal egy erre a célra kifejlesztett leolvasó készülékkel a kutyák adatai mindig, minden helyzetben beazonosíthatóak, követhetőek lesznek. A feladat végrehajtása nem lesz egyszerű. Ez azt is jelenti, hogy a gazdákra nézve is munkával és anyagi áldozatvállalással is jár. Az ebek összeírása megtörtént.
A további konkrét tennivalókról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot!

- Az Önkormányzat befogadott egy kóborló, sérült kutyát. Nagytestű, emberekkel szemben barátságos, 2-3 éves állat. Gondos, jó gazda jelentkezését várjuk, aki befogadná.

Portaszépítő kirándulás

A portaszépítőknek, a szép kulturált környezetre fogékony Várdaiaknak évente tapasztalatcserét, tanulmányutat szerve-zünk. Nem tagadhatja senki, hogy a Várdai faluképre igen kedvező hatással voltak az ilyen kisbajomi, kaposgyarmati, nagyatádi, orfűi, stb. kirándulások. A közelben lévő virágosításban előttünk járó településeken szinte mindenütt jártunk. Most egy különleges útra, egy egyedülálló orchidea kertészetbe Szlovénia területére hívjuk a virágos portával rendelkező Várdaiakat.
A távolságtól ne ijedjenek meg! Az úti cél közelebb van, mint Budapest, egyedi és érdekes. A Jugoszláviából kivált Szlovénia Magyarország ötöde és még 2 millió lakosa sincs. Lendva /Várdához 180 km/ a szlovéniai magyar népesség központja. Szerethető, rendezett hangulatos kisváros. Dobronak innét még további 15 km ahol az orchidea kertészetet megtekintjük. Szlovénia az Európai Unió tagja, életszínvonalban előttünk jár. Nem feltétlenül szükséges útlevél, érvényes személyi igazolvánnyal utazhatunk úgy, hogy a határátlépéssel sem kell bajlódni!
Euró a fizetőeszköz, orchideát is Euroért lehet vásárolni. Az utat március 27-ére megszerveztük. Egy könnyített, laza programot állítottunk össze azért, hogy az időseknek se legyen fárasztó az út.
Kérjük, a kirándulás időpontjáig a ?Gondozott, virágos porta? tábláikat helyezzék ki ingatlanjaikra.

A tervezett program:

6.30 Az autóbusz indul a Borostyán Vendéglő, majd
6.35 órakor a Coop-Bolt elől
Kb. 8.00 Technikai megálló Nagykanizsán
9.30 Lendva. Autóbuszos városnézés helyi idegenvezetővel.
10.00-12.00 Dobronak. Orchidea-kertészet megtekintése
12.30-14.00 Lendvai vár, lepkegyűjtemény megtekintése, idegenvezetés, városnézés
14.30 Estebéd Becsehelyen (gulyás)
16.00 Indulás haza, technikai megállóval
Kb. 18.00 Érkezés Várdára

Az útiköltség, az orchidea-kiállítás, az ebéd kitüntetett portánként egy főnek jutalom, az elmúlt évi munkáért ingyenes! Portánként maximum 2 fő jelentkezhet. A második fő a kirándulás teljes költségének 50 % fizeti, azaz 2000 forintot!
Ilyen utat az OTP-Travel utazási iroda is szervez, ebéd nélkül személyenként 4500 Ft/fő áron.

Jelentkezni március 16-ától, keddtől Ugrósdy Péternél lehet. Erre az útra 45 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.
Erről az útról lemaradóknak májusban ugyanezt a kirándulást ismételten szervezünk. Aki Szlovéniába nem jön velünk, annak a szintén májusra tervezett ozorai kirándulást ajánljuk.

A következő Hírlevélben a többi tervezett kirándulásról is tájékoztatást adunk.

(Kokárda kép)

Kedves Várdaiak!

Szeretettel meghívjuk Önöket 2010. március 15-én,
hétfőn délután Nemzeti Ünnepünk alkalmából szervezett megemlékezésre!

16.30 Ünnepi műsor a Faluházban Közreműködnek az Illyés Gyula Általános Iskola tanulói.

17.00 koszorúzás a Hősi Emlékműnél.

Emlékezzünk együtt a nemzet hőseire, a szabadságharcra!

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió