I. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2011.

Tisztelt Várdaiak!

Két hónap híján immár négy éve annak, hogy így, Hírlevélben tájékoztattam Önöket a 2007. márciusában történt vizsgálatról, a kistérségi társulás pénzügyi ellenőreinek megdöbbentő összegzéséről.
Óvatosan és körültekintően fogalmaztunk akkor arról, hogy a felkért pénzügyi ellenőrök komoly hiányosságokat, szabálytalanságokat tártak fel Lakatos Árpádné pénztáros, adóügyi ügyintéző munkájában. Akkor az ellenőrök a pénzügyi fegyelem megsértését, a szabálytalan pénzkezelés fedezésére, illetve eltüntetésére utaló, megtévesztő tevékenységet és a 2006-os évre közel 400.000 forint hiányt állapítottak meg a helyi adóknál, amelyet jegyzőkönyvben rögzítettek.
A hiányon, a trükkösen elvégzett kimutatásokon, a szabálytalanul, csak Lakatosné által használt nyugtatömbök felbukkanásán, a törvénytelenül és a jegyző tudta nélkül, önhatalmúlag elvégzett adótörlések kirívóan magas számán megdöbbenve, kerülve minden vádaskodást, akkor még annak a reményemnek adtam hangot, hogy az ?ártatlanság vélelme? szerint várjuk ki a végét. Akkor még én is abban bíztam, hogy a feladatok meghaladták Lakatosné felkészültségét, szakmai képességeit és belekeveredett a kimutatásokba. Az általa okozott zűrzavar tisztázása érdekében tett megengedhetetlen lépéseket. Végig azt vallottam, hogy bízzuk az ügy tisztázását a pártatlan nyomozó hatóságra (rendőrségre, ügyészségre), az ítélkezést pedig a Magyar Köztársaság bíróságára.
Közel négyévnyi nyomozás, a teljes könyvelési, pénztári bizonylatok átvizsgálása, rengeteg érintett személy kihallgatása, pénzügyi, számítástechnikai szakértők jelentései, a bizonyítékok alapján, a tárgyalás többszöri elnapolása után a Kaposvári Városi Bíróság 2011. január 19-i nyílt tárgyalásán hozta meg az elsőfokú ítéletet.
A Bíróság bizonyítottnak látta a Városi Ügyészség vádjait és a Lakatos Árpádné nevet időközben Gál Gyöngyire megváltoztató gyanúsítottat bűnösnek találta, 2001. óta folytatólagosan végzett sikkasztásban, a pénzügyi fegyelem megsértésében és számítógépes adathordozóval való visszaélés büntettében.
Ezért a Bíróság az egykoron Lakatosné néven közismert Gál Gyöngyit 2 év börtönre, az Önkormányzatnak hét év alatt okozott négymillió-kilencvenezer forintos kár és kamatai megfizetésére, illetve az egymillió-négyszázezer forintos igazságügyi- és perköltség megfizetésére kötelezte. A két év börtönbüntetést a Bíróság három év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen elsőnek az ügyészség súlyosbításért, letöltendő börtönbüntetés kiszabásáért, a védelem pedig enyhítésért fellebbezett. Így az ítélet még nem jogerős.
Az ügy teljes megítéléséhez tartozik az is, hogy Gál Gyöngyi végig tagadta bűnösségét. Hiányosságaival, szakmai képzetlenségével, felkészületlenségével, képességeit meghaladó óriási leterheltséggel magyarázta a munkáját jellemző káoszt és szabálytalanságokat. Miután fellebbezés miatt az ítélet még nem vált jogerőssé, ezért a következtetések közzétételével megvárjuk a jogerős ítéletet.

Üdvözlettel: Varga András

Az ítéletről

Tartom magam a szerintem ilyenkor illendő magatartáshoz, az ítéletet nem kommentálom. Egészen addig nem kívánok nyilvános véleményt mondani, amíg jogerős ítélet nem születik.
Az azonban legyen mindenki számára elgondolkodtató, hogy a Városi Bíróság úgy hozta meg az ítéletét, hogy a vádlott és védője minden elképzelhető védekezése, a munkatársainak megvádolása, illetve a vádlott tagadása ellenére is bizonyítottnak látta, hogy bűncselekmény történt, amelyet Gál Gyöngyi rafinált módon, az ellenőrzéseket kijátszva, egyedül hajtott végre!
Tudom, hogy a közvélemény egy része a hivatali munkafolyamatok ismerete nélkül fogalmaz meg véleményeket, teszi fel a kérdéseit, például azt, hogy: ?egyedül nem követhette el, meg hogy hol a pénz, se autója, se luxuslakása, stb.? A védelem megpróbált mindent. Munkatársakat befeketíteni, az önkormányzati gazdálkodás átvizsgálását kérni, várdai tanúkat beidéztetni, hogy ki-mindenki nem volt munkaidő után a várdai hivatalban, stb. A szánalmas és sok esetben felháborító feltételezések és Lakatosné tagadása ellenére is a Bíróság úgy ítélte meg, hogy elegendő és egyértelmű bizonyíték van arra nézve, hogy ilyen súlyos ítéletet hozzon!
Nyilván a közvélemény a szimpátia vagy ellenszenv alapján alkot véleményt, de javaslom a véleményalkotásokban a független Kaposvári Városi Bíróság döntését alapul venni, illetve a jogerős ítéletet megvárni!

Hírek

- A Somogy Kéményseprő-Mester Kft értesíti Várda lakosságát, hogy a 2011. I. félévi kéményellenőrzéseket és tisztításokat az alábbiak szerint végzi a község területén:

  • Január 24. Hársfa-Kiss-Meggyes u. 42-ig
  • Január 26. Meggyes u. 42-79, Fő u. 81-97, Akác u.
  • Január 27. Fő u. 99-110, Petőfi u. 129-188.
  • Január 28. Petőfi-Jókai-Ady-Rákóczi u. - Állomás tér

Kérjük, hogy a kéményekhez való bejutást biztosítani szíveskedjenek a jelzett időszak alatt! A munkát végző dolgozó neve: Kovács Károly.

- A Képviselő-testület a következő időszakban szinte folyamatosan ülésezni és a falu életére hatással bíró ügyekben dönteni fog. Ilyen fontos kérdés a elsősorban a költségvetés elfogadása illetve a közfoglakoztatási terv jóváhagyása. Minden ? a napi hírekben, eseményekben tájékozott ? ember számára világos kell, hogy legyen, hogy megnehezedtek, megváltoztak a körülmények. Az új körülményekhez igazodva kell a falu működését, fejlődését biztosítani és a közfoglalkoztatást megszervezni. A nehézségek ellenére is mi némi bizakodással tekinthetünk a jövő felé, ugyanis az iparterületen, amint az arra közlekedők tapasztalhatták, megkezdődött egy újabb beruházás előkészítése.

A Biogáz-üzem és a jutai határ közti területen egy német-magyar multi-cég megvásárolt és egy hét alatt bekerített 2,5 hektár területet. Hamarosan kiépítik az odavezető utat és tavasszal indul a beruházás. A beruházás indulásakor a beruházó sajtótájékoztatón fogja nyilvánosságra hozni a terveit. Ez egyelőre azért nem publikus, mert a mellette levő földterületre is ajánlatot tettek a jutai földtulajdonosoknak. A beruházás nagysága ettől a földvásárlástól függ.

- Hamarosan kiméretjük a jutai határban levő önkormányzati dűlőút pontos helyét. Azt már most tudjuk, hogy az út pontos helye a fával, bokrokkal benőtt helyen megy. Mivel a bekerített üzemi területhez aszfaltos út épül, a fás részt kivágjuk. Meghirdetjük lakossági kitermelésre. A favágás feltételeiről hamarosan tájékoztatjuk a közvéleményt.

Tisztelt Lakosság!

Udvaros Károly falugazdász nyugdíjazása miatt mostantól Szabó Csaba látja el ez a munkakört. Ő igény szerint, ha többen jelzik szükségességét, csütörtök reggelente jön a várdai hivatalba vagy elérhető a 30/385-93-66-os telefonon.

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió