Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Várdán

Az „Észak Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület - Turisztikai infrastruktúra fejlesztés” VP6-19.2.1.-31-2.2.1-17 kódszámú pályázati felhívás keretében a 3011217401 Projekt azonosító számú, 3035773396 iratazonosítójú Támogatói okirat alapján igénybe vehető támogatásból a 7442 Várda, Akác u. 1., Várda 120 hrsz.-ú ingatlanon és a Fő u. 105, Várda 148 hrsz-ú ingatlanon a „Turisztikai infrastruktúra fejlesztése Várdán” című projekt keretében az alábbi projekt-elemek valósultak meg:

A projekt keretében a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

  1. Csík pad 1 személyes támlás P-2 4 db
  2. Hargita asztal KA-8 – 2 db
  3. Madáreteto - 5 db
  4. Kis filagória - 1 db
  5. Nagy pihi 8-as garnitúra - 1 db
  6. Csík pad 2 személyes támlás P-3 - 4 db
  7. Kandeláber - 3 db

 A beszerzett eszközökön felül a kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása érdekében 1 db projekt tábla is beszerzésre és kihelyezésre került.

Várdán a 2001-ben megnyílt Szász Endre kiállító teremmel, az országos hírű író-olvasó találkozókkal, a Szász- Alkotótáborokkal gyakorlatilag kialakult egy olyan kulturális vonzerő, ami a mára jellemző helyi idegenforgalmi potenciált megalapozta. A gyönyörű és országosan is elismert természeti környezet /madárbarát települési cím elnyerése, virágos, rendezett falukép, minőségi utcabútorok, szobrok sokasága, szoborpark kialakítása/ mellett a Szász-kúria teljes megnyitása, látogatók fogadása, az ifjúsági szálláshely kialakítása, a Közkincsház állandó kiállításainak kialakulása, mára jelentős látogató számot felmutató, kulturális és természeti értékek után érdeklődő turista, látogató tömeget generáló idegenforgalmi célponttá fejlődött Várda.

Évről-évre fejlődött az Idegenforgalmi kínálat. Az ország első Madárbarát települése, a kitüntetett virágos falukép olyan kulturális, vizuális élményeket is nyújt az idelátogatóknak, mint a Szász-kúria országos viszonylatban is jelentős kincsei, az ország egyetlen állandó origami kiállítása mellett még négy nívós állandó kiállítás a Közkincsházban. A helyi értékekről reklámot biztosítottak a település turisztikai értékeinek, amelyek hatására a községbe látogató turisták száma évről-évre nő, Szennával együtt az egyik legjelentősebb a Kaposvár-környéki települések között.

A minőségi turizmus fokozása érdekében adtuk be a támogatási kérelmünket olyan infrastrukturális fejlesztésekre, ami a meglévő turisztikai potenciált vonzóbbá, kényelmessé a látogatók számára komfortosabbá teszi.

Várda Községi Önkormányzat már a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” című VP6-19.2.1.-31-2.2.2-17 kódszámú pályázati felhívás meghirdetését megelőzően tagja volt az Észak-Kaposi Partnerek Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HACS-nak.

Várda Községi Önkormányzat a fejlesztést minden elszámolt tétel vonatkozásában helyi, a Kaposvári járás területén székhellyel/telephellyel rendelkező szállítóval valósította meg.

Várda Községi Önkormányzat a fejlesztéshez a fenntartási időszak alatt együttműködik a megvalósítás helye (Várda) szerinti településen lévő vagy más térségi (HACS illetékességi területén/Kaposvári járásban lévő) turisztikai szolgáltatóval/szereplővel, annak kínálathoz kapcsolódik. Hetes Község Önkormányzatával és Csombárd Községi Önkormányzattal a támogatási kérelem benyújtásakor együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

Várda Községi Önkormányzat a projekt révén megvalósult fejlesztést a HACS honlapján kívül, legalább 2 helyi (LEADER HACS illetékességi területén működő) vagy térségi (Kaposvári járás területe) médiában/honlapon népszerűsíti.

A projekt innovatív jellegét adja, hogy a beszerzett filagória nem rögzített telepítésű, így lehetőség van annak áthelyezésére, illetve többfunkciós célokat szolgál. Nagyobb rendezvények esetében a filagóriát és a hozzá tartozó pihenőgarnitúrát, illetve a beszerzendő padokat asztalokat a fő rendezvény helyszínre tudjuk áttelepíteni, azaz a mobilitás biztosított. Többfunkciós célt szolgál mivel amikor nem a turisták használják, egyben közösségi térként is funkcionál és a település lakói, elsősorban az idős korúak számára kiváló pihenőhely ezért a kihasználtsága szinte egész évben biztosított. Az eszközbeszerzés egy olyan magasabb minőséget komfortfokozat emelkedést jelent, ami mindenképpen innovatív. A beszerzésekkel teljesen megújult a településkép, és esztétikus képet sugároz azontúl, hogy a Várdára látogató turisták kényelmét is szolgálja. A filagória méretének meghatározásánál fontos szempont volt az is, hogy a turistacsoportok is használni tudják, a belső méretek miatt rossz időben akár a többen is elférnek filagórián belül. A projekt megvalósításával már egy magasabb komfortfokozatú turisztika infrastruktúra létesült, amely iránt folyamatos és jelentős igény jelentkezik Várdán és a környező településeken.

A Pályázati felhívás 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek pontjában meghatározott Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása kötelezettségnek a Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató „VP KTK 2020” című dokumentumban foglaltaknak megfelelően eleget tettünk, a projekt tábla kihelyezésre került.

Csík pad 2 személyes

Hargita asztal

Kandeláber

Kis filagória

Madáretetők

Nagy pihi garnitúra

Kategória: 

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió