2018. április 26. csütörtök

2013

Origami Találkozó - 2013

Tekintse meg a 2013. évi Origami Találkozón készült képeinket.

Nyári napközi - 2013

Tekintse meg a 2013. évi nyári napközin készült képeinket.

Mikulás - 2013

Tekintse meg a 2013. évi Mikulás napi képeinket.

Karácsony - 2013

Tekintse meg a 2013. évi karácsonyi ünnepélyen készült képeinket.

Felújított Posta

Tekintse meg a felújított Postáról készült képeinket.

Falunap - 2013

Tekintse meg a 2013. évi falunapon készült képeinket.

Nemzeti Ünnep - 2013. október 23.

Tekintse meg nemzeti ünnepünk alkalmából megrendezett műsoron készített képeinket.

Virágosítás - 2013

Tekintse meg a 2013. évi virágosításról készült képeinket.

I. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2013.

Kedves Várdaiak!

Az idei év első lakossági értesítőjében egy számomra kedves nagyon régi verses jókívánságot osztottam meg Önökkel. Ezt teszem ezúttal is.

?Adjon az Isten minden jót, ez új esztendőben,
Dagadjon a fehér cipó fűzfa tekenőben.
Hús, kenyér, zsír, liszt legyen mindig bőven,
A patikát felejtsük el, ez új esztendőben.?

A köszöntőt Bank Lajos bácsitól, Hetes község köztiszteletben álló egykori iskolaigazga-tójától, neves néprajztudóstól hallottam és stílszerűen ezzel kívánok másodjára is minden olvasónak boldog új esztendőt!
Nem véletlenül választottam a régi paraszti világot idéző köszöntőt az interneten száz-számra fellelhető tréfás köszöntők helyett. Az élet, a körülöttünk és velünk történő esemé-nyek ugyanis egyre inkább a múltat idézik, a múltból lépnek elő. Korábbi évtizedek formái, gyakorlatai kerülnek ismét napirendre, új megvilágításba. Kórházak, iskolák államosítása, a járások ismételt kialakítása, a központi irányítás, az állami akarat erőteljes megjelenése, az önkormányzatiság megnyirbálása, stb.
A centralizálás, a központi irányítás erősödésének napról-napra tanúi, illetve valameny-nyien érintettjei vagyunk. Pár hónapja még a hulladékgazdálkodási törvényben megfogal-mazott egységes 3000 forintos tonnánkénti hulladékgazdálkodási díj várható következmé-nyei, illetve más közszolgáltatóknál bevezetésre kerülő ?vezetékadó? lakosságot érintő ha-tásait mérlegeltük, ezért aggódtunk, ma pedig napirenden van a központilag elrendelt 10%-os rezsicsökkentési kormányhatározat.
Attól tartok, hogy a közszolgáltatókra előírt korábbi kötelezettségek, a kormányhatáro-zatok hatásait, a 10%-osa rezsicsökkentés a kistelepüléseken élő lakosság komfortérzetét kevésbé tudja számottevően befolyásolni, javítani.
Természetesen üdvözöljük és örülünk minden hangulatjavító, pozitív lépésnek, de tisztán látjuk azt is, hogy a lakossági közhangulatra gyakorolt hatásait egészében kell vizsgálni.
Így a mai Hírlevélben az Önök tájékoztatására megfogalmazott információk minden igyekezetem ellenére sem adhatják meg egy gondtalan, pozitív hangulatú 2013-as évkezdés alaphangulatát. Ezt természetesen sajnáljuk, de a tőlünk független folyamatokkal szemben tenni nem tudunk. Olvassák figyelmesen, megértéssel a mai Hírlevelet.

Üdvözlettel: Varga András

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió