2018. április 26. csütörtök

2012

X. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

A mai Hírlevélnek már hetekkel ezelőtt Önökhöz kellett volna kerülnie. Amiért nem így történt, annak az az oka, hogy még nem születtek, születhettek meg azok az egyértelmű döntések, amelyek lakóhelyünk és az Önök életét is a jövőben nagy mértékben befolyásolják. A meghatározó jelentőségű változások az ?országátalakítás? következményei, a köz-igazgatás, az oktatásügy, a közszolgáltatások reformja, átszervezése nemcsak új, és más feladatokat, hanem további anyagi áldozatokat is követelnek az amúgy is csökkenő reáljövedelemmel rendelkező lakosságtól és a hovatovább teljesen elszegényedő önkormányzat-októl egyaránt. Ezért kell kivárni az egyértelmű helyzeteket, döntéseket, amelyekkel napról-napra szembekerülünk és küzdünk.
Párhuzamosan és egy időben jelentkezik az iskola és óvoda további sorsának rendezése, a közigazgatás átszervezésének napi gondjaival vagy a közszolgáltatásokat végző cégek jelentős áremelési igényei, amelyeket az új jogszabályokra, illetve a megnövekedett költségekre hivatkozva tesznek.
Egy héttel ezelőtt még azt kellett volna közzétennem, hogy 2013. január 1. után nem lesz iskolabusz, miután a kistérség megszüntetésével nem lesz központi támogatás. A diákok utaztatását nekünk kell megoldani. Ez szerencsére mára úgy módosult, hogy júniusig marad minden, egyelőre mégsem változik az eddigi rendszer. A napokban derült ki az is, hogy az iskolák államosítása során az idei tanév végéig csak a pedagógusok fizetését garantálja az állam, a technikai dolgozók bérét az önkormányzatoknak kell saját hatáskörben megoldani. Az állami elvárásoknak megfelelően hétfőn arról hoztunk határozatot, hogy az integrált iskolával az óvoda is állami fenntartás alá kerül, tegnap meg arról, hogy mégsem, az óvoda marad önkormányzati fenntartású.
Ezzel a két ténnyel illusztrálom az állapotokat, illetve igazolom az információközlők felelősségét, ami miatt a kiforratlan álláspontokat nem tesszük közzé!
Ez volt az oka a Hírlevél késésének. Napról-napra, sőt, azt sem túlzás állítani, hogy óráról-órára változhat a helyzet és kívánatos elkerülni azt, hogy egy-egy kiforratlan elképzelés felesleges indulatokat keltsen.
Ez az elvárás nem érvényesül a KVG-vel folytatott egyezkedésekkel kapcsolatosan. A sajtó természetesen közzétette a szemétszállítási- és hulladékkezelési közszolgáltatások várható drasztikus emelésének tervét. A többszöri egyezkedés a KVG-vel sajnos ezidáig még nem vezetett eredményre. Így a mai Hírlevél központi témájának a lakossági szemétszállítás mint kötelező önkormányzati közszolgáltatás további sorsáról az egyezkedésekről szóló információkat szánjuk, egyéb más fontos hírek mellett.
Olvassák figyelmesen és megértéssel!

Tisztelettel: Varga András

IX. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

Az elmúlt héten újságíró járt Várdán. A Somogyi Hírlap jó tollú, neves újságírója egy sorozatot indított a megyei lapban, ahol annak jár utána, hogy mi lett az egykori nagyreményű tervekből. A sávolyi motor-ringtől a kaposvári Interspar árválkodó betonoszlopai után Várdán az érdekelte, hogy milyen a közhangulat, a lakosság hogy éli meg a Biogáz-üzem és a tervezett kertészet átadásának csúszását. A holland beruházóval nem tudott találkozni, így egy hangulatriportot készített Várdáról. Várdai érkezéséről ugyan tudtam, de az időpontról nem. Az árvácskák megérkezését követő napon jöttek Várdára, amikor a virágültetés, a Fő utcai tereprendezés sok embert az utcára szólított és találomra készített riportokat. Itt ezúton is köszönöm a nyilatkozók higgadt, reális véleménynyilvánítását a helyzetről kialakított véleményüket.
Kicsit tartottam a lakossági közhangulat negatív kritikájától, ugyanis az elmúlt időszakban tapasztaltam, hogy sajnálatos módon a közmunkára, a közmunkásokra, egyes személyekre olyan, több esetben sértő és igaztalan vélemények, minősítések hangzottak el az utcán, hogy az már becsületsértés határát súroló vagy meghaladó módon leszólt, leminősített egyes embereket.
Van ilyen vélemény is, néha jogos a kritika, de létezik reális helyzetértékelés is. Ezúttal ezek a vélemények voltak túlsúlyban, amit megnyugvással olvastam. Érhetné az önkormányzatot kritika, ha a környező településeken vagy a megyében gombamódra jönnének létre a munkahelyteremtő beruházások ? és mi tétován tűrnénk, vagy csupán szájtátva várnánk a lehetőséget. Ez történetesen pontosan fordítva igaz és ez így volt a kezdetektől. Jelenleg azzal tudunk segíteni, hogy levelet írok a kormánypárt országgyűlési képviselőinek, hogy járjanak közbe a minisztériumnál az ügyben, hogy a kormány biztosítson egy minisztériumi biztost a beruházásnak, aki az állam nevében konkrétan segítene a beruházónak. Történetesen egy olyan beruházónak, aki a saját pénzét fektette be, és kockáztatja! Teljesen logikus, hogy az ezer millió forintnál is több befektetett pénzét nem szeretné veszni hagyni! Itt egy konkrét eset, ennek a megoldásához kérek kormányzati segítséget ? ami véleményem szerint megjárhatna ennek a beruházásnak!
A mai Hírlevélben mindezt fontosnak tartottam elmondani, illetve más lényeges információkat is közreadunk. Kérem, olvassák figyelmesen.

Tisztelettel: Varga András

VIII. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

A héten szinte naponta rendeznek fontos fórumokat, tanácskozásokat, ahol remélhetőleg az eddigiektől pontosabb és végleges információkat kapunk a közigazgatás átszervezésének hatásairól, Várdát, így Önöket is érintő kérdésekről. A héten eldől a Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás további sorsa ? ami érinteni fogja a hétvégi orvosi ügyelet mellett az önkormányzat működésének további fontos területeit is. A járások kialakításával, az ismét elhalasztott hulladékgazdálkodási törvénnyel vagy a várható, temetkezésekkel kapcsolatos törvények is új és új feladatokat és várhatóan további terheket rónak ránk.
Minderről a következő aktuális Hírlevélben tájékoztatjuk Önöket, de szükséges most olyan határidős információkat megosztani Önökkel, amelyek közzétételével nem várhatunk tovább.
Kérem, olvassák figyelmesen az előzetes Hírlevelet!

Üdvözlettel: Varga András

VII. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

Az elmúlt időszak központi kérdése a talpon maradás, a túlélés elérése volt, illetve mind a mai napig ez egy központi kérdés. Az egykori szlogent idézve ?szinte minden szinten?, az egyéneknél, a családoknál, a vállalkozóknál, az önkormányzatoknál illetve nemzetgazdasági szinten egyaránt. A gazdaság bajai, a reáljövedelmek csökkenése mellett a kormány nagyléptékű ?országátalakítása? is új és újabb kihívásokat jelentenek valamennyiünk számára. Változnak a körülmények, nehezebbé lett a mindennapi életünk, gondjaink nem akarnak csökkeni, nehezebbé váltak a mindennapok, mint ahogy azt korábban megéltük. Az elmúlt másfél évben szinte nem múlt el úgy testületi ülés sem, hogy ne a takarékoskodásról, a kevesebb pénz lehető legjobb és leggazdaságosabb felhasználásáról tárgyaltunk volna. A Hírlevélben is a korábbi dolgaink átalakulásáról, a megváltozott körülményekhez való igazodásról szóltunk. Nem lehet ez másképp ezúttal sem. Elkerülhetetlen lépéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a közigazgatási reform hatására, a járások létrejötte után is községi rangú élhető, és szerethető település maradhasson Várda. A központosítás, a tervezett változások hatására se szűnjön meg a helyben történő ügyintézések lehetősége, az eddig megszokott komfortérzetet lehetőleg a központosítási lépések után is biztosíthassuk itt helyben. Napról- napra jelennek meg újabb és újabb jogszabályok, kerülnek nyilvánosságra új információk, elképzelések, amelyeket majd személyesen falugyűlésen tervezünk megbeszélni Önökkel. Most a mai Hírlevélben a jelenlegi ismereteink szerinti változásokhoz történő alkalmazkodásokhoz tervezett lépéseinkről tájékoztatjuk Önöket egyéb más aktuális információk, hírek közreadása mellett. Olvassák figyelmesen!

Tisztelettel: Varga András

VI. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

Jövőre az Önkormányzati rendszer jelentősen átalakul. Járások jönnek létre, amelyek átvesznek egy sor államigazgatási feladatot és részben az általános iskolákat is államosítják. Napról-napra jönnek az új információk, a tervezetek, amelyek egyetlen irányvonalban megegyeznek, hogy a helyi önkormányzatok 20-30%-al kevesebb pénzből, kisebb létszámmal és hitelek nélkül működhetnek a továbbiakban. A központosítás, az államosítás is pénzbe kerül, de az erre fordítandó összegeket az önkormányzati szektortól vonják el. Mindezek ismeretében feszített és kiélezett gazdálkodással kell elérnünk azt, hogy évvégére tartozás és hitelek nélkül maradhasson talpon az Önkormányzat. Az augusztus végi Hírlevélben a lépéseinkről részletesen tájékoztatjuk Önöket majd szeptember végén Falugyűlést is tartunk. Működésünket a jogszabályi feltételekhez, illetve a pénzügyi korlátokhoz alakítjuk. Minden feltétel között az elsődleges szempont az, hogy az Önkormányzat működőképességét megőrizhessük. A felelős gazdálkodásunk lényeges eleme az, hogy testületi döntés alapján nem kockáztatjuk a költségvetésünk felborulását azzal, hogy ebben a kiélezett helyzetben olyan programokat, beruházásokat finanszírozzunk, amelyeknek bizonytalan a pénzügyi fedezete.
Így a napokban döntöttünk arról, hogy nem szeptember 1-én szervezünk falunapot, mert az elnyert támogatás határozata nem garantálja azt, hogy a pénzünk december elejéig a számlánkra kerülhet. A mai előzetes Hírlevél ezért készült, hogy megvilágítsa Önöknek a döntés hátterét illetve 1-2 aktuális információt még a hónap vége előtt közreadunk.

Üdvözlettel: Varga András

Befejeződött a templom renoválása

Befejeződött a várdai templom felújítása: az épület a két és fél évvel ezelőtti 2,9-es erősségű földrengés alatt rongálódott meg.

V. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

Sajnálatos módon, az előző Hírlevélben helyhiány miatt, nem tudtam illő módon megköszönni Sztarasincsics József családjának azokat a gyönyörű muskátlikat, amelyet településünk díszítésére vásároltak és ajándékoztak. Május elején a patak fölötti hídkorlátot és a Fő utcában a református imaház előtti virágtartókat is feldíszítették extra minőségű, gyönyörű paraszt muskátlikkal, virágládákkal. Az adományozó által folyamatosan öntözött, gondozott szépséges virágok egyetlen arra járó figyelmét sem kerülték el. Sajnálatos módon ezek a gyönyörű virágok váltak a rendőrségi ?kék-hírek? egyik slágertémájává a közelmúltban. A májusi Fő utcai viráglopás ügyét a ?tettes ismeretlen? minősítéssel a rendőrség ugyan lezárta, de a júniusi jelentősebb károkat okozó ismételt viráglopást a helyi polgárőrök ? pontosabban ifj. Lakatos Árpád és párja, Babodi Gyöngyi megakadályozta. A fiatalok ébersége, helyzetfelismerése és bátorsága, valamint Bek József polgárőrparancsnok és Tomics Sándor körzeti megbízott segítsége azt eredményezte, hogy éjjel 11 és éjfél között elfogásra került az a három somogyjádi illetőségű nő, akiket muskátli lopáson tetten értek! Köszönet érte!
A bátor közreműködőknek elismerés és köszönet, a virág tolvajoknak pedig megszégyenülés és büntetés jár. Tettükre nincs elfogadható magyarázat és nincs bocsánat sem. Azt a tárgyilagosság kedvéért szükséges elmondanom, hogy a tettük másnapján, telefonon felhívtak és sírva kértek bocsánatot a várdaiaktól. A károk enyhítésére pedig muskátlikat is hoztak az ellopottak pótlására. Természetesen olyan szép muskátlikat nem tudtak hozni, mint az eredetiek voltak és a virágládák sem voltak egységesek. Az ellopásra kiszemelt és még éjszaka a rendőrség által lefoglalt bűnjeleket a rendőrségtől másnap visszakaptuk. Megtépázva és hiányosan. Az ellopott, hiányzó virágládákat a napokban találták meg az Akác utca végén az árpa táblában Géczi Dezsőné, illetve Tóth György Akác utcai lakosok. Így mára ismételten az eredeti virágládákat láthatják a hídkorlátra épített virágtartókban. A bekötőút mellé kihelyezett vesszőkosarakba a sajnálatos eset miatt nem kerültek kiültetésre muskátlik. Kevésbé értékes, de dekoratív virágokat ültettünk, hogy ne eshessen senki kísértésbe.
A történetet Várdán már mindenki ismeri, de úgy gondolom, hogy a Hírlevélben való említése elkerülhetetlen. A tanulságok levonását Önökre bízom. A mai Hírlevélben a közvélemény előtt már ismert témákról kapnak új információkat, illetve teljesen új aktuális híreket is olvashatnak.
Olvassák figyelmesen!

Tisztelettel: Varga András

2012. május 12. Madarak és Fák napja Várdán

Az idén 6. alkalommal szervezett Várda Község Önkormányzata a Madarak és Fák Napja rendezvényt a környékbeli iskolások számára.
Az elmúlt évekhez hasonlóan, a színvonalas vetélkedő feladatait az MME Helyi Csoportjának tagjai állították össze.
A kaposvári Kistérségből 7 iskola csapata mérte össze tudását. A rendezvény zárásaként Csikós Nagy Márton szobrászművész alkotását adták át a Madárbarát Mintakertben.

IV. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

A megyei napilapot olvasók az elmúlt időszakban rendszeresen találkozhattak Várdáról szóló hírekkel a Somogyi Hírlap hasábjain. Érezhető, hogy megnövekedett az érdeklődés településünk iránt. Lehetetlen nem észrevenni a Várdára tartó különjárati buszokat, vagy az autóbuszra váró csoportokat. A Szász-kastély látogatók előtti megnyitása, illetve településünk rangja, meglévő jó híre a magyarázat a megnövekedett érdeklődésre. Az érdeklődő turistákkal együtt érkeztek az újságírók.
A megnövekedett forgalom felértékelte Várdát. A rendezett virágos falukép, a Madárbarát Mintakert, a volt posta épületében található kiállítások, a templom és környezete, sok ember számára érdekes. A közmunkában létrehozott új utcabútorok, hídkorlátok ? valamint a hamarosan induló falusi iskolai programok, az aktuális Madarak és Fák Napja mind-mind alapot szolgáltatnak az érdeklődésre. Természetesen nem úgy terveztem, hogy a várdai lakosság elsőként a Somogyi Hírlapból értesüljön a volt ?kisabérti? harang előkerüléséről, vagy a templom felújításának megkezdéséről, vagy akár a várdai patak feletti híd korlátainak egyedi megújításáról /amelynek a terveit már több településről elkérték, ugyanúgy, mint egykor a buszvárókét/ - hanem a májusi Hírlevélben terveztem a hírek részletes közreadását. A mai Hírlevél közreadásával megvártuk május 11-ét. Ezen a pénteki napon tartotta ugyanis a térségi területfejlesztési pályázatok eredményhirdetését az uniós vidékfejlesztési pénzeket kezelő Leader egyesület Újvárfalván. Itt, ezen a fórumon kaptuk kézhez a döntési határozatokat /amelyeket a napokban a Somogyi Hírlap is közölt/. Jó hírem van, mert sikerült viszonylag jelentős összeget /2,4 millió forintot/ nyerni térfigyelő kamerarendszer kiépítéséhez Várdán. Egy másik pályázaton pedig falunapi közösségi rendezvényre is nyertünk 740 ezer forintos támogatást. Ennek köszönhetően az idén nem marad el a falunap. Akkor, ott péntek este, a határozatok átvételekor még nem sejtettem, hogy milyen nagy jelentőségű és mennyire aktuális fejlesztéshez nyertük a támogatást a térfigyelő kamerák kiépítésére. Biztosan értesült már mindenki arról, hogy péntek éjjel a Fő utcára készített és újonnan elhelyezett virágtartókból és a régebbiekből, valamint a porták elől is ellopták a frissen kiültetett gyönyörű parasztmuskátlikat. Így szombaton a környező településekről a Kistérségi Madarak és Fák Napja rendezvényünkre érkező mintegy 150 fős vendégsereget a csupasz illetve megcsupaszított virágládák fogadták a színpompás virágok helyett ? végig a Fő utcán. Megdöbbentő és felháborító, ami történt! Szégyellje magát, aki ezt tette! Mindent megteszünk, azért hogy az elkövető(k) kiléte kiderüljön, és ne maradjon ez a szégyenteljes tett következmények nélkül!
Az élet nagy rendező. A mai Hírlevél végre lehetett volna egy pozitív bizakodó hangvételű kiadvány, hiszen annyi örömteli és hírértékű dolog történt az elmúlt időszakban, hogy lehetne okunk egy kis bizakodásra is, de most ez a barbár tett mindenképpen a Hírlevél elejére kívánkozik. Elszomorító és megdöbbentő, hogy nálunk Várdán ez megtörténhetett. A lehető leghasznosabb pályázatra nyertünk támogatást, amelyet a lehető legrövidebb időn belül megvalósítunk. Amennyiben éjjel-nappal kamerák figyelik majd az utcákat, közterületeket ilyen esetek már nem fordulhatnak elő. A mai Hírlevélben a továbbiakban már ezzel a témával nem kívánok foglalkozni. Szerencsére van egyéb, más, és pozitív hírértékű információnk is, amelyet közreadhatunk.
Olvassák figyelmesen!

Tisztelettel: Varga András

III. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2012.

Kedves Várdaiak!

Ezekben a napokban, amikor a ?nagypolitikában? szemünk láttára jelentős események történnek / a Köztársasági elnök körüli helyzet alakulása/ Várda életében ugyan nem látványos, de a falu jövője szempontjából fontos és meghatározó helyi döntések, munkálatok folynak. A közigazgatás és az oktatásügy történelmű léptékű reformjai közepette, ami az iskolák államosítását, a járások kialakítását, a járási szintű közigazgatás beindítását jelenti, a falvaknak minden talpon maradási esélyt fontos megragadni.
A továbbéléséhez elengedhetetlen a gazdaság nagyobb teljesítménye, a munkanélküliek, a nehéz helyzetben élők leszakadásának megakadályozása, új munkahelyek létesítése az állampolgárok anyagi biztonságának erősítése.
Különösen fontos ez a mi régiónkban, akkor, amikor a megye, illetve az egész Dél-dunántúl munkanélküliségi mutatói az országos átlagtól rosszabbak, a kereseti és jövedelmi viszonyok is az országos rangsor végén vannak.
A beruházások ösztönzése, a beígért egymillió új munkahely létesítése nem egyszerű feladat, sem a külföldi befektetők, sem a hazai vállalkozók számára a jelenlegi közgazdasági helyzet nem kedvező. Ezért látom különösen fontosnak azt, hogy a helyi munkanélküliség leküzdésére a faluvezetés minden lehetőséget megragadjon.
Korunk, általánosságban a vidék legnagyobb problémája ez, a munkahelyteremtés a munkahelyek megőrzése, a gazdasági biztonság növelésének fontossága.
Soha ennyi regisztrált munkanélküli nem volt még Várdán. Élünk a lehetőséggel és a ?START - Közmunkaprogram? biztosította esélyeket kihasználjuk. A társadalmi szolidaritást és az esélyegyenlőséget is szem előtt tartó faluvezetés nem lehet érzéketlen a probléma iránt! Ezért van az, hogy közmunkában 32 főt foglalkoztatunk, és újabb és újabb középtávú terveket egyeztetünk, tervezgetünk. A jövőben a közmunka nem csak a közterületek kaszálását, kapálását, csinosítását jelenti Várdán, hanem új értékek előállítását, gazdálkodást is.
Ezekről a tervekről, lépésekről is olvashatnak a mai Hírlevélben az aktuális hírek mellett. Olvassák figyelmesen!

Tisztelettel: Varga András

Oldalak

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió