XIII. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. október

Kedves Várdaiak!

A mai előzetes Hírlevélben minden különösebb kommentár nélkül közzétesszük az október 3-i önkormányzati választás várdai eredményéről a jegyzőkönyv kivonatát.
A választás végeredménye mindenesetre tanulságos, abból kinek-kinek sok következtetés, tanulság levonható, kiolvasható.
Az eredményekről a sajtóból, internetről és egyéb hírforrásokból már bizonyára értesültek, de a részletes jegyzőkönyvi kivonat ennek ellenére érdekes lehet. Köszönjük a lakosság aktivitását! Az elmúlt évekhez hasonlóan a szavazók most is nagy számban járultak az urnához, ezzel biztosították az önkormányzatiság alapjának, a népfenség elvének érvényesülését.
Valamennyi induló szervezet, párt és egyéni jelölt számára fontos, hogy a lakosság minél nagyobb számban nyilvánítsa ki a véleményét. Ez Várdán megtörtént, jóval az országos átlag felett volt a szavazók számaránya.A tájékoztatások és a tapasztalatok szerint a szavazás feszült, néha ideges légkörben, de rendbontás nélkül, törvényesen zajlott le Várdán. Köszönöm minden résztvevőnek, a Választási Iroda munkatársainak, a szavazatszámláló bizottság tagjainak, a választópolgároknak, valamennyi közreműködőnek a munkáját!
Tisztelettel kérek mindenkit a választási eredmény elfogadására, a népakarat tiszteletben tartására. Kérem, hogy ki-ki a lehetősége szerint vegyen részt továbbra is Várda fejlesztésében, hírnevének gyarapításában.

Üdvözlettel: Varga András

Önkormányzati választás 2010

Várdán a szavazás napján a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 438 volt, aznap még egy felvétel történt, így 439-en szavazhattak volna.
Ténylegesen 377-en járultak az urnák elé, ez 85,88%-os részvételi arányt jelent. Ez csaknem kétszerese az országos átlagnak! A polgármester-jelöltekre 376, a képviselő jelöltekre 372, a megyei közgyűlés tagjaira pedig 357 érvényes szavazat született.
Idén a megváltozott törvények értelmében, minden 1000 fő alatti településen a korábbi 5 helyett csak 4 képviselőre lehetett szavazni. Ennek megfelelően a képviselő-testület tagjainak létszáma eggyel csökkent.

Eredmények:

Polgármester-jelöltek:

Varga András (független) 232 szavazat
Kurucz Gábor (független) 144 szavazat

Képviselő-jelöltek:

Üst Attila (független) 267 szavazat
Tóth György Zsolt (független) 262 szavazat
Szabó István (független) 205 szavazat
Horváthné Bank Beáta (Fidesz) 189 szavazat
Miszi Sándor (független) 148 szavazat
Géczi Dávid (független) 101 szavazat

A megyei listákra, a közgyűlés tagjaira az alábbiak szerint voksoltak:

SOMOGY POLGÁRAIÉRT 8 szavazat
FIDESZ-KDNP 228 szavazat
JOBBIK 25 szavazat
SOMOGYÉRT EGYESÜLET 41 szavazat
MSZP 56 szavazat

Az önkormányzati törvény értelmében a választások után, két héten belül tartja meg alakuló ülését az új Képviselő-testület. Miután a választók akaratából átadás- átvételre Várdán nem kerül sor, így gyakorlatilag a munka zökkenőmentesen folyhat tovább. Természetesen a kampány során, a választási küzdelemben elhangzott lakossági vélemények, kérések, javaslatok figyelembe vétele, azok megfontolása minden megválasztott képviselőnek jól felfogott érdeke. Ennek megfelelően alakítjuk majd át a Képviselő-testület új ciklusprogramját, rangsoroljuk a feladatokat és alakítjuk ki a munkastílusunkat. Arra fogunk törekedni, hogy előre nézzünk!

Ne hátra tekintgessünk, ne a választással, hanem a tennivalókkal foglalkozzunk. 2002-ben a választások után egy erősen megosztott Várdát a ciklus végére sikerült egy egységes faluközösséggé kovácsolnunk. Most ugyanez a feladat vár ránk, valamennyiünkre. Kérem Önöket, nézzünk előre, és lehetőleg azzal foglalkozzunk, hogy hogyan jutunk egyről a kettőre. Valamennyiünk boldogulása közös érdek. Ebben és ehhez kérem közreműködésüket, támogatásukat. Kérem, legyenek ebben is partnereink!

Tudom, hogy mindez rajtunk, újraválasztott tisztségviselőkön nem fog múlni. Köszönjük a bizalmukat!

Hírek

- Október 1-én pénteken tartottuk a több éve készülő VÁRDA falumonográfia könyvbemutatóját. A könyvet az évekkel ezelőtt felkért szerkesztő, Puskás Béla helytörténész mutatta be és ajánlotta a várdai olvasók figyelmébe. A zsúfolásig megtelt Faluházban több, mint százhúsz kötet került kiosztásra, illetve másnap, szombaton, három család kivételével valamennyi várdai háztartásba kiszállítottuk a kötetet. (A 3 családnál nem tartózkodtak otthon, de részükre is eljuttatjuk a kiadványt.) A könyv második fele (utánnyomása) a héten készül. Lakossági észrevételek, visszajelzések alapján a lakónévsort pontosítjuk. Az új kiadásban nem a hivatalos lakóregiszter szerinti névsort, hanem a valójában és tényszerűen ott lakók névjegyzékét tesszük majd közzé! A már kiosztott, de sértetlen könyveket igény esetén újra cseréljük!

Az új kiadás október 15-e után készül el. A kiadvány a holland beruházó Joob Kurtjens jóvoltából kerülhetett minden háztartásba!

- Ma, október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékezve nemzeti gyásznap van. Ezen a napon, ugyanúgy, mint minden évben a Hivatal épületére a kivégzett aradi tábornokokra emlékezve kitűztük illetve ismét kitűzzük a fekete zászlót. Ma tehát nem egy várdai elhunytra, hanem a nemzet áldozataira emlékeztet a gyászlobogó.

- Egyeztetés alatt van a KVG.RT-vel a zöldhulladék szállítás illetve egy őszi lomtalanítás megszervezése. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a falombot, a lehullott leveleket ne égessék el, hanem zsákokba gyűjtsék össze és így zsákolva elszállíttatjuk. A kerti zöldhulladékot is hamarosan elszállíttatjuk. Kérem Önöket, hogy füstöléssel ne szennyezzék a levegőt, a környezetüket. Köszönjük!

- A községben élők régi vágya teljesülhet hamarosan. Kérésemre Szászné Hajdú Katalin a könyvbemutatón bejelentette, hogy még az idén kastélylátogatásra hívja meg a várdaiakat a következő Hírlevélben közzétett időpontban. Így lehetősége lesz minden érdeklődőnek az egykori Matolay, a mai Szász-kastély megtekintésére. A korábban már tervezett kastélylátogató programot a kastélyról készült régi fotók sikerei hatására kértem ismét a festőművésztől, aki nem zárkózott el a kéréstől.

Hamarosan lehetősége lesz tehát minden érdeklődőnek, hogy megtekintse a Matolay család egykori szobáit, a volt kultúrtermet, az egykori télikert illetve a színpad helyét és ifjúságának helyszínét. A programról a következő Hírlevélben részletes tájékoztatót adunk közre.

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió