I. Önkormányzati Hírlevél - Várda, 2010. január

Kedves Várdaiak!

A legutóbbi Hírlevélben, a közhangulatra jelentős hatással levő két kérdésben is háttérmagyarázatokat adtunk. A mozgóárusításról, illetve a víz-és csatornadíjakról. Akkor még azt reméltem, hogy ezzel mindkét téma végleg nyugvópontra kerül. Nem így történt.
A Somogyi Hírlap elmúlt heti cikke a pályázaton vesztes DRV sajtóközleménye miatt született. A DRV a sajtónyilvánosságban kereste az igazát, a magyarázatot, hogy miért nem a lakosság számára a legolcsóbb árajánlatot tevő cég nyerte el a szolgáltatásokat. Az újság ezért foglalkozott a témával és ezért kerestek meg annak ellenére, hogy a kérdést már novemberben lezártuk.
A végleges döntés meghozatalakor a várdai testület egyhangú véleményét ott, a somogyjádi közös testületi ülésen szóban és írásban is elmondtam. A Hírlevélben az ott elhangzottak jelentek meg.
Sajnálatos dolog, hogy annyira megnőttek a lakosság terhei, hogy az évi átlag 6-7 ezer forint, ami a DRV ajánlata esetén a lakosságnál maradhatott volna, ennyire sokat számít.
Tudjuk és érezzük, hogy számít, és ezért is szerettük volna, hogy ez a pénz Önöknél maradhasson. A döntéshozók többségének azonban nem ez volt a legfontosabb szempontja a szolgáltató kiválasztásában.
Ezzel a témát a magam részéről lezártnak tekintem. Figyelmünket a szolgáltatóra, a szolgáltatás színvonalának emelésére kell fordítani. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Somogyvíz Kft egy sikeres és elismert szolgáltató lehessen.
A mai Hírlevélben a szokásoknak megfelelően aktuális híreket, eseményeket teszünk közhírré. Olvassák figyelmesen.

Tisztelettel: Varga András

A költségvetésről

A napi eseményeket, híradásokat figyelemmel kísérő polgároknak nem újdonság az, hogy az önkormányzatok számára az elmúlt időszak legnehezebb évei következnek. Az idei évre bejelentett 7-10 %-os költségvetési csökkentés az önkormányzati szektorban a kis-településeket hozza a legnehezebb helyzetbe. A nehézségeket az elmúlt évben jócskán éreztük a saját bőrünkön is.
Nem jöttek meg időben, határidőre a támogatások, az elnyert pályázati pénzek, az igényelt források. A falunapra nyert pályázati támogatást például közvetlenül Karácsony előtt kaptuk meg. A példákat lehetne sorolni tovább, de nem a panaszkodás a célunk. Az ilyen megkésett kifizetések, késések miatt bizony volt olyan időszak, hogy átmenetileg 1-2 milliós hiányunk keletkezett, de feszített gazdálkodással nagy nehezen az év végére egyensúlyba került a kasszánk.
A tanulóknak, diákoknak, nyugdíja-soknak adott karácsonyi támogatásokat annak ellenére biztosítottuk, hogy azok fedezete az átadásakor csak határozatokban, ígérvényekben volt meg.
Január elejére rendeződött a pénzügyi egyensúlyunk.
Kérem, ennek fényében ítéljék meg azt, hogy jogos volt-e a faluházba kigondolt szilveszteri mulatság szervezőitől bérleti díjat kérni akkor, amikor a fiatalok számára az ifjúsági klub minden alkalommal térítésmentesen rendelkezésre áll!

A megnehezedett körülmények miatt, ugyanúgy ésszerűsítésre és takarékos-kodásra vagyunk kényszerítve, mint a háztartások zöme. Nekünk is hasonló nehézségeink vannak, mint Önöknek! Vagy a bevételt növeljük, vagy a kiadásokat csökkentjük a pénzügyi egyensúlyunk érdekében.

Miután a bevételi forrásunk döntő részét képező költségvetési támogatás csökken, ezért a kiadásokat is csökkenteni kell, ha az egyensúlyt tartani akarjuk. A helyi adók emelését, a lakossági terhek növelését kizártuk!
Akkor lehet majd a gazdálkodási fegyelmen lazítani, ha már termelni fog a Biogáz-üzem és az iparűzési adója befolyik az Önkormányzathoz. Addig pedig marad az ésszerű és következetes takarékoskodás!

A takarékoskodás, a megfontoltság az önkormányzati munka minden területét érinteni fogja. A szociális támogatások, segélyek odaítéléséhez a jogszabályi feltételek megléte mellett még környezettanulmányt is végeznek a szociális területen dolgozó munkatársaink. Kizárólag támogató javaslataik alapján kerülhetnek döntésre a testület elé a kérések.

Az új költségvetésünk készítésekor figyelemmel kell lennünk arra a szomorú tényre, hogy a Munkaügyi Központ ??tájékoztatása alapján a regisztrált munkanélküliek aránya nem csökken Várdán! Ez folyamatosan 20-30 fő közötti, az aktív korú lakosság 12-15 %-a Riasztó tények, szomorú adatok ezek. A folyamatosan magas arányú munkanélküliség sok területre negatívan kihat. Egészségre, hangulatra, mentális állapotra, vásárlóerőre, stb.

A hatások enyhítését közfoglalkoztatási tervünk is elősegítheti. Segély helyett a település fenntartásában munkát ajánlunk. Folyamatos tevékenységet biztosítunk azoknak, akik álláskeresők és munkát nem találnak.

A közfoglalkoztatás támogatásától az állam nem vont el pénzt, hanem ellenkezőleg, a terület költségvetését megemelte. A megemelt támogatásnak köszönhető az, hogy a közmunkásokat folyamatosan alkalmazni tudjuk.

Jelenleg a faluház megújításán, rendbetételén, az utcabútorok (virágládák, útjelzők) felújításán a közterületek síkosság mentességén dolgoznak.
Hamarosan kezdődnek a dűlőutak ? elsősorban a ?nyárfás út? ? menti bozótirtás, majd a vízelvezető árkok rendbetétele.
Saját erőből, saját emberekkel oldjuk meg a posta udvarán lévő romos ménistálló elbontását, az egykori Matolay-kripta és a vasútállomás részleges felújítását is.

Költségvetésünk készítésekor a legtöbb gondot szinte minden évben a közösen fenntartott intézmények működtetésére átadandó pénzeszközök meghatározása jelenti. Ez magyarul annyit jelent, hogy sem az iskola és óvoda, sem a helyi egészségügy, vagy a szociális ellátás működéséhez nem elég az a pénz, amelyet az állami költségvetés a feladatra biztosít. Ezekhez a kötelező önkormányzati feladatokhoz saját pénzükből járulnak hozzá az önkormányzatok. Így van ez már évek óta mindig. Jelenleg az a legnagyobb gond, hogy kevesebb pénzből több átadott pénzeszközre van szükségük az intézmények a működésükhöz. Egyetlen példát említek csak:

A közösen fenntartott somogyjádi óvodába-iskolába 2009-ben Várdáról 3 óvodás és 22 iskolás járt. 2010-ben közel azonos gyereklétszám mellett (6 óvodás és 20 iskolás) a jelenlegi elképzelés szerint a tavalyihoz képest 50%-kal több támogatást kellene biztosítanunk. Tessék belegondolni, hogy ilyen nehézségek mellett mekkora mozgástere van egy 500 lelkes, évi 60 milliós költségvetéssel rendelkező, önálló intézmény nélküli társközségnek a működéséhez, fejlődéséhez.

Fontos

Napi kapcsolatban vagyunk a BIO-E Kft vezetésével, mert a májustól tervezett próbaüzemig még bőven akad tennivaló. Az építkezés az időjárás miatt áll, a kivitelező céggel február közepi kezdésről írták alá a szerződést.

Egyre többet foglalkozik a sajtó és a szakma is az alternatív energiák fontosságával. Az ismert nagyvállalkozó Széles Gábor egyenesen egy 15 éves program kidolgozását sürgeti. Kaposváron is felerősödtek a zöld energia iránti igények. A Volán-telep melletti területen a sajtó szerint hol biogáz-, hol biomassza-üzem építését tervezik.

A Kft vezetésével együtt tekintettük meg a közszemlére kiállított terveket. Tájékoztatom Önöket, hogy Kaposváron, a Füredi út mellett biomassza-üzem megépítését tervezi a város. Fa, fásszárú növények és fa-pellet tüzelésével állítanak elő hőt, és ezt fogják a tervek szerint a város hőközpontjaiban hasznosítani. Ez a megoldás sem olyan egyszerű, mert környezetszennyezés miatt épp a napokban zárták be a megye legnagyobb pellettáló üzemét Somogytúron.

A tervezett üzem nem lesz konkurense a várdai erőműnek. Alapanyag-ellátási gondok Várdán nem lesznek, ugyanis folyamatosan ajánlják fel hasznosításra a szerves hulladékokat.

Amennyiben az üzemről lényeges új információink lesznek, akkor azt megosztjuk Önökkel. Nem a pénz, vagy a ??jogerős építési engedély hiánya, hanem a téli időjárás miatt áll jelenleg az építkezés.

- Ide tartozó hír, hogy a ?Virágos Magyarországért? versenyen elért sikerünket a holland beruházó egy zsák tulipánhagymával jutalmazta. A hagymákat a pincében tároljuk, kiültetésüket a beruházó által felkért kertész irányítja majd

Közérdekű

- A mozgóbolt működését a piac helyzete, a vásárlóerő mértéke, a kereslet nagysága határozza meg. A tulajdonos tájékoztatása szerint a mozgóbolt szerény forgalma, a csekély bevétele miatt átmenetileg szünetel Várdán. Reálisan várható volt, hogy 1-2 hónap után a vállalkozó szembesül a várdai vásárlóerővel és üzletpolitikáját ennek megfelelően alakítja át.

Várhatóan tavasszal egy átgondoltabb üzletpolitikával, kevesebb alkalommal jön Várdára.

- A Somogyvíz Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy ezentúl minden páros hónapban kerül sor a vízmérő órák leolvasására. Páratlan hónapban átlagszámla (páros hónapban kell kiegyenlíteni), párosban pedig a leolvasott értékek alapján végszámla (páratlan hónapban kell kiegyenlíteni) kerül kibocsátásra. 2010 februárjától a mérőórák leolvasását és a pénz beszedését Bek József végzi.

- Udvaros Károly falugazdász március végéig csütörtökönként délelőtt 10-11 óra között Várdán a Hivatalban nyújt segítséget a gazdáknak, őstermelőknek.

- Február 8-án a Faluházban ismételten véradást szervez a Vöröskereszt. Délután 14 és 1630 között várják az önkéntes véradókat.

- A körzeti védőnő sikeres mammográfiai szűrővizsgálatot szervezett a várdai asszonyok számára. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki az alsóbogáti Önkormányzatnak, hogy falubuszuk biztosításával besegítettek a szállításba.

- Újabb ingyenes szűrésre, csontsűrűség vizsgálatra várunk minden várdai hölgyet és férfit, aki 45. életévét betöltötte. A vizsgálat fájdalmatlan, rövid ideig tart, ingyenes és kellő létszámú jelentkező (100 fő) esetén Várdán, egyébként Somogy-jádon elvégezhető. Így nem csak gyors, de kényelmes is. A szűrés tervezett ideje február vége március eleje lenne. Jelentkezni február 10-ig lehet Nagyné Csányi Erzsébet védőnőnél (0630/642 3532). Kérem, hogy egészségük megőrzése érdekében minél többen éljenek a lehetőséggel!

- Március 31-ig folytatódik a belterületi dúvadvadászat. Kérjük, megfigye-léseikkel továbbra is segítsék a vadászatot. Az erős hanghatások miatt megértésüket kérjük.

- A hideg időjárás miatt továbbra is fontos énekesmadaraink etetése. Kérjük, ne hagyják abba! Napraforgómagot Jutában, a Rákóczi utcai Purina-kereskedőnél vásárolhat, akinek szüksége van rá, sajnos Somogyjádon már elfogyott.

Virágosítás

- A portaszépítőknek beígért jutalomutat februárban és márciusban tervezzük megszervezni. A vörsi Betlehem február végéig lesz látható. Aki ide jönne velünk szépet látni, az februárban utazhat. Márciusra szervezzük az orchidea-kiállítás megtekintését és áprilisban utazunk Ozorára, az 1995-ben legvirágosabbnak minősített faluba, tapasztalatcserére. Az utakról részletes tájékoztatót, információt a következő Hírlevélben adunk.

- A tulipánhagymák kiültetésében segédkező virágkertészetet kértünk fel arra, hogy szakmai szempontból is szakszerű községi virágosítási tervet készítsen számunkra. Ennek megfelelően az idén megújult virágágyásokkal, faluképpel tudunk megjelenni. Több kertbaráttól, virágszerető egyénektől kaptunk virágmagokat, díszcserjéket, illetve ígéretet virágpalánták ajándékozására. ?Minden felajánlást örömmel veszünk és tisztelettel elfogadunk.

Visszatekintő

- A decemberi hírlevél megjelenése után ?szerveztük meg a községi karácsonyi ünnepséget. A nagy hideg ellenére is sokan eljöttek és egy igazán színvonalas, ??emelkedett műsort láthattak. Gratulálunk és köszönjük az előadást rendező Tóthné Bali Klára munkáját. Az előadás külön érdekessége az volt, hogy a Jádon, illetve Kaposváron tanuló gyerekek együtt szerepeltek. Köszönjük valamennyi szereplőnek a szép műsort, a meghitt estét.

- Az ünnepséget követően templomi hangversenyt adott Decsi Anna, Horváth Ilona és Erdős Kornél. Aki ott volt, annak nem kell minősítenem, hogy milyen magas színvonalú, nívós estében volt részünk. Köszönjük a szereplőknek, a segítőknek.

- December 23-án családi játéknapot szervezett a Faluházban a Szolidarítás Egyesület. Az újszerű, kreatív nevelő hatású játékok, foglalkozások nagy sikert arattak a gyerekek és a felnőttek körében egyaránt. Sajnos nem a legszerencsésebb időpontban került sor a rendezvényre, így viszonylag kevés résztvevő élvezhette a kreatív, újszerű játékokat.

- Várdai fiatalok, név szerint Szijj Mária, Hantal Bernadett, Szijj Judit, Vicze Nikolett és Müller Ádám ?Gyerek szilvesztert? szerveztek a várdai iskolásoknak. A jó hangulatú, vidám rendezvény nagy sikert aratott, a gyerekközönség jól szórakozott. A rendezőknek ezúton is köszönjük az ötletet, a munkát és a figyelmet. A szülőknek is köszönjük a felajánlott finomságokat.

- Ez évben is várdai naptárral kívántunk minden várdai lakosnak boldog új évet. A Szász-grafikával készült naptár a partnereink körében is sikert aratott. Szívesen adunk még azoknak a partnereknek, akiknek ezidáig nem tudtuk átadni, illetve a Várdáról elszármazottaknak, a község barátainak. Korlátozott számban igényelhető még naptár a Hivatalban.

- Közvetlenül Karácsony előtt két oldalnyi fizetett hirdetésben kívántak boldog új évet a Somogyi Hírlapban egyes polgármesterek. A lehetőséget Várdának is felkínálták, de a 25.000 Ft + Áfa ár miatt nem éltünk vele. Költség nélkül, tisztelettel megteszem itt:

Sikeres, boldog új évet kívánok Várda község minden lakójának, barátainak, partnereinek! Kívánom, hogy 2010-ben legyen okunk sokat mosolyogni!

Hírlevél és Sajtóanyag: 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, Széchenyi 2020

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Háziorvosi alapellátás fejlesztése Somogyjád, Várda és Alsóbogát településeken

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán

Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása Várdán, Széchenyi 2020

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Belső-Somogy értékeinek megőrzése

Házi komposztálás népszerűsítése Várdán Projekt

Magyarország Megújul, Széchenyi Terv, Európai Únió